Απλοποιήστε και επιταχύνετε την εισαγωγή στοιχείων στη Ναυτιλιακή Θυρίδα

Απλοποιήστε και επιταχύνετε την εισαγωγή στοιχείων στη Ναυτιλιακή Θυρίδα

H Cosmos Business Systems διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία επί της *Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ), ως κατασκευαστής της, σας προσφέρει τη δυνατότητα να υλοποιήσετε μια tailor-made τοπική εφαρμογή λογισμικού (Shipping Gate) στα μέτρα της εταιρείας σας, για την επικοινωνία σας με την ΕΕΝΘ, μειώνοντας τα κόστη και το χρόνο σας!

 

To Shipping Gate εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σημαντικά και θα επιταχύνει την υποβολή των στοιχείων προς την ΕΕΝΘ, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου κατά την υποβολή των στοιχείων και κατά συνέπεια την άμεση μείωση του κόστους σας.

 

To Shipping Gate μπορεί να εγκατασταθεί στα γραφεία σας και να αποτελέσει το μέσο μετάδοσης των πληροφοριών προς το Κεντρικό Σύστημα της ΕΕΝΘ. Ταυτόχρονα, μπορεί να προσφέρει μια σειρά από συμπληρωματικές λειτουργίες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας (όπως για παράδειγμα μητρώο με τα στοιχεία των πλοίων του διαχειριζόμενου στόλου, ιστορικά στοιχεία των αναφορών δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων αναφορών, κ.α.).

 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του Shipping Gate θα γίνει εξ ολοκλήρου από την Cosmos Business Systems, η οποία ανέπτυξε και συντηρεί το κεντρικό σύστημα της Ναυτιλιακής Θυρίδας.

 

Τέλος, το Shipping Gate που θα αναπτυχθεί, θα μπορεί να υποστηρίζεται διαρκώς (24 x 7), από εξειδικευμένο Help Desk της Cosmos Business Systems, όπως αντίστοιχα υποστηρίζεται το κεντρικό σύστημα της Ναυτιλιακής Θυρίδας.

 

 

* H Cosmos Business Systems υλοποίησε για λογαριασμό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής θυρίδας (ΕΕΝΘ) για την υποβολή των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της ΕΕ. Στόχος του πληροφοριακού συστήματος είναι η απλοποίηση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και έχει τεθεί ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία.

 

 

Case Study

Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

 

Video

Η Δημιουργία της ΕΕΝΘ