Διαδραστικές Οθόνες για την εκπαιδευτική κοινότητα από την Cosmos Business Systems!

Διαδραστικές Οθόνες για την εκπαιδευτική κοινότητα από την Cosmos Business Systems!

  • By
  • 0

“Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων Μάθησης”

 

 
Αναβαθμίστε την τεχνολογική υποδομή του εκπαιδευτηρίου σας, τοποθετώντας τις Ψηφιακές Οθόνες αφής,σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

 

 

Η Cosmos Business Systems έχει αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση 12.500 διαδραστικών οθονών στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, ως βασικός προμηθευτής του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

 

 

Το διαδραστικό σύστημα περιλαμβάνει:

  • Διαδραστική οθόνη προβολής
  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Λογισμικό σχεδίασης και προβολής διαδραστικών μαθημάτων, συνοδευόμενο από ενδεικτικά ψηφιακά ωριαία σχέδια μαθήματος, με δυνατότητα για διαδραστικό εμπλουτισμό για όλες τις τάξεις σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών
  • Υλικό επιμόρφωσης στη χρήση του λογισμικού
  • Εγκατάσταση & Υποστήριξη

 

 

Η χρήση των διαδραστικών συστημάτων, τα οποία ήδη εγκαθίστανται στο σύνολο των τμημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, έχουν ως στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης που προάγει την εκπαιδευτική καινοτομία και την προώθηση του μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης.  Η αλληλεπίδραση των μαθητών με το διαδραστικό μαθησιακό περιεχόμενο ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση, οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και συντελεί στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.

 

 

Η Cosmos Business Systems με τους εξειδικευμένους συμβούλους που διαθέτει, είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να σας παρέχει μία ολοκληρωμένη σύγχρονη λύση διαδραστικών συστημάτων μάθησης που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός σας οργανισμός, για την εναρμόνιση του με τα νέα δεδομένα.

 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες σας 

 

 

Stelios Fytros

Key Account Manager

Email: fytross@cbs.gr

Τηλ.: 210 6492800

 


www.cbs.gr