Διαχειριστείτε μεγάλο όγκο δεδομένων γρήγορα & αποτελεσματικά με NVIDIA® DGX Station

Διαχειριστείτε μεγάλο όγκο δεδομένων γρήγορα & αποτελεσματικά με NVIDIA® DGX Station

Η Cosmos Business Systems ως ο μοναδικός NVIDIA Preferred Partner στην Ελλάδα, σε end-to-end συνεργασία, σας βοηθά να ανακαλύψετε τις εφαρμογές και τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), να ενσωματώσετε νησίδες βασισμένες σε επιταχυντές γραφικών σε υπάρχουσες υποδομές, καθώς και αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της λύσης, την εκπαίδευση του προσωπικού σας, και την τελική σύνθεση της νέας σας δυναμικής.

 

Με τις λύσεις της NVIDIA, ηγέτη στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και των GPU Accelarated Data Centers, βοηθάμε τον οργανισμό ή την επιχείρησή σας να διαχειριστεί πολύ αποτελεσματικότερα τις υπολογιστικές ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της πληροφορίας και δεσμεύουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού σας σε υποδομές με βάση την πλέον περιορισμένη (Moore's Law) κεντρική επεξεργαστική ισχύ (CPU Driven Data Center).

 

Χαρακτηριζόμενη από Bloomberg και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έπειτα των τεχνολογιών Ατμού, Ηλεκτρισμού και των πρώτων Υπολογιστικών Συστημάτων, δίνει πλέον λύσεις σε ένα μεγάλο εύρος προηγμένων εφαρμογών, μερικές από τις οποίες περιγράφουμε παρακάτω:

 

 • Αναγνώριση Φωνής
 • Φυσική Επεξεργασία Γλώσσας
 • Αναγνώριση και Ταξινόμηση Εικόνας & Βίντεο
 • Αναγνώριση Καρκινικών Κυττάρων
 • Ανάλυση Προόδου Διαβητικών Διαταραχών
 • Προηγμένη Ανάλυση Ακτινογραφιών
 • Ανεύρεση νέων Φαρμάκων
 • Επιτάχυνση Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
 • Υποτιτλισμός Βίντεο σε Ζωντανό Χρόνο
 • Μετάφραση Γλωσσών σε Ζωντανό Χρόνο
 • Αναζήτηση και Εύρεση Περιεχομένου Κειμένου
 • Αναγνώριση Προσώπων σε Ζωντανό Χρόνο
 • Εφαρμογές Οπτικό-Ακουστικής Παρακολούθησης
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Εντοπισμός Πεζών, Εμποδίων και Διαχωριστικών Γραμμών
 • Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας
 • Καιρική Πρόβλεψη σε Ζωντανό Χρόνο
 • Χρηματιστηριακές Προβλέψεις, Αξιολόγηση Ρίσκου, Εντοπισμός Τακτικών Απάτης
 • Στοχευμένες Διαφημίσεις
 • Οργάνωση, Σήμανση, Ταξινόμηση, Αναγνώριση & Ανεύρεση Μαζικών Πληροφοριών σε ζωντανό Χρόνο
 • Χρήση Εφαρμογών Συνδυαστικά βάση Software Stack Deployment (Containerized Software Bundles)

 

Watch NVIDIA Video Download NVIDIA Education Brochure Download NVIDIA DGX Data Sheet

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες του εξοπλισμού σας.

Κος Δελάκος Παναγιώτης / (Area Sales Manager) / delakosp@cbs.gr