Εξειδικευμένες λύσεις Wi-Fi από την Cosmos Business Systems για την εκπαιδευτική κοινότητα!

Εξειδικευμένες λύσεις Wi-Fi από την Cosmos Business Systems για την εκπαιδευτική κοινότητα!

 

 

Το Wi-Fi

αποτελεί ζωτικής σημασίας υπηρεσία για κάθε επιχείρηση και οργανισμό.

Μια εύκολη, γρήγορη και ασφαλής Wi-Fi σύνδεση, σας προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

 

 

Η Cosmos Business Systems

μπορεί να σας παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες στο δικό σας περιβάλλον Wi-Fi λύσεις, με μια σειρά από λειτουργίες που θα ικανοποιήσουν απόλυτα εσάς και τις ανάγκες των σπουδαστών σας:

 

  • Wi-Fi 6
  • Υψηλές ταχύτητες gigabit σε όλη την υποδομή
  • Πλήρης φορητότητα
  • Προηγμένη ασφάλεια
  • Λειτουργίες Voice
  • Αυτοματοποιημένη guest πρόσβαση
  • SLA και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, που καλύπτουν τις ανάγκες σας

 

 

 

Μελέτη για την κάλυψη του Wi-Fi σας!

Στην Cosmos Business Systems χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα εργαλεία για να σχεδιάσουμε και να τεκμηριώσουμε την προτεινόμενή αρχιτεκτονική και υλοποίηση της   λύσης Wi-Fi,  που  καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

 

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας και καλέστε μας να ξεκινήσουμε και να υλοποιούμε μαζί το πιο σύγχρονο δίκτυο Wi-Fi  στο χώρο σας!

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ηλίας Ρίζος
BUs Director &  Sales Private Sector Deputy Director

 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems

για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες του δικτυακού σας εξοπλισμού.
 
Κος Γιώργος Μπράνης
(Networking Manager)
branisg@cbs.gr

 

Τηλ.: 210 6492800
Fax : 210 6464069
 
www.cbs.gr

 

 

 

            

 

 

 

 

Σχετικά με την Cosmos Business Systems

 

 

Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ. 

H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι:
 
IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers  (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases, IT Security), Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) και Leasing εκτυπωτικών συστημάτων.


Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα παράγει κάθετες λύσεις για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών  (Archium), την Ναυτιλία (Sea Observer) και την Γεωχωρική διαχείριση Human Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει  λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD) και GIS (Arc Info).


Telecom & Physical Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας   (Unified  Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει λύσεις φυσικής ασφάλειας, περιμετρικής επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα.


Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και συμβάσεις outsourcing και συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions.