Εξειδικευμένες Dell υπηρεσίες από την Cosmos Business Systems | CBS


Εξειδικευμένες Dell υπηρεσίες από την Cosmos Business Systems

Εξειδικευμένες Dell υπηρεσίες από την Cosmos Business Systems

 • By
 • 0

Η Cosmos Business Systems ως Titanium Partner της Dell Technologies σας προσφέρει εξειδικευμένες Dell υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τα υπολογιστικά συστήματα σας και να παρέχουν πλήρη και άμεση υποστήριξη τους.

 

H υπηρεσία TechDirect παρέχει ενοποιημένη υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων DELL.

 

Χαρακτηριστικά και Οφέλη:

 • Κεντρική διαχείριση παγίων και ειδοποιήσεων.
 • Λήψη ενδείξεων βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση υπολογιστικών συστημάτων (CPU, αποθηκευτικός χώρος, κατάσταση μπαταριών).
 • Απομακρυσμένος έλεγχος και διάγνωση με στόχο την αποτροπή προβλημάτων και απώλειας διαθεσιμότητας συστημάτων και υπηρεσιών. 
 • Δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης λειτουργικότητας και δικαιωμάτων του τελικού χρήστη.
 • Ενεργοποίηση και προγραμματισμός βελτιστοποιήσεων, αφαίρεση ανεπιθύμητου λογισμικού (virus, malware).

Η Cosmos ως πιστοποιημένος συνεργάτης της DELL προσφέρει
co Deliver υπηρεσίες για εξειδικευμένες τεχνολογίες και προϊόντα:

 

 • PowerProtect Data Domain
 • PowerStore
 • Unity

 

Οι συγκεκριμένες λύσεις είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται σε on-premise, cloud και υβριδικό περιβάλλον ΙΤ υποδομών.  

 

Μέσω του co Deliver, αναλαμβάνουμε για τη DELL, την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων με στόχο τη σύνθεση και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης και προστασίας δεδομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών.

   

Το Dell ProSupport προσφέρει υψηλά καταρτισμένους ειδικούς σε εικοσιτετράωρη βάση και σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες σας γύρω από το ΙΤ, να ελαχιστοποιείτε τις διακοπές λειτουργίας και να διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας.

 

Οφέλη

 • Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας με την αξιοποίηση του μεγέθους και των δεξιοτήτων της Dell
 • Ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας με εικοσιτετράωρη πρόσβαση σε υψηλά καταρτισμένους ειδικούς
 • Κέρδος σε αποδοτικότητα μέσω ενός ενιαίου παρόχου για όλες τις ανάγκες σας σε υποστήριξη

Το Dell ProSupport Plus δημιουργήθηκε με γνώμονα τα σημερινά διαρκώς μεταβαλλόμενα κέντρα δεδομένων και σύνθετα περιβάλλοντα και συνδυάζει την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τις αναλύσεις, ώστε να μπορείτε να υιοθετείτε σύνθετες τεχνολογίες με σιγουριά. Αυτή η λύση υποστήριξης εταιρικής κατηγορίας βελτιώνει προληπτικά την απόδοση και τη σταθερότητα των κρίσιμων συστημάτων σας, επιτρέποντάς σας να επικεντρώνεστε στους στρατηγικούς σας στόχους.

 

Οφέλη

 • Υιοθέτηση περίπλοκων τεχνολογιών με τη σιγουριά που εξασφαλίζει η υποστήριξη από τους ειδικούς μας
 • Βελτιωμένη απόδοση και σταθερότητα με αυτοματοποιημένες προληπτικές και προγνωστικές συστάσεις.

 

Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των φόρτων εργασίας με αυτοματοποιημένη υποστήριξη από το SupportAssist και τις υπηρεσίες Secure Remote Services

 

 

 

 

 

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems και να σας προτείνουμε προσαρμοσμένες λύσεις.

 

 

 

Αντώνης Μακαλιάς

ICT & Telecoms Services Business Development Manager

E: makaliasa@cbs.gr

 

 

Tηλ.: 210 6492800

 
www.cbs.gr