Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δέσμη Δράσεων ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δέσμη Δράσεων ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

  • By
  • 0
 
 
Η Cosmos Business Systems, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής

& τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα μπορεί να

σας προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις για την ένταξή σας

 
στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δέσμη Δράσεων ψηφιακών Μετασχηματισμός ΜμΕ.
 

 

 

Δράση 1

 

"Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ"

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Δείτε Περισσότερα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά):

 

Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

 

Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά):

 

Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά):

 

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

 

 

Δράση 2

 

 

"Προηγμένος Ψηφιακός

 

Μετασχηματισμός ΜμΕ"

 

Δράση 3

 

 

"Ψηφιακός

 

Μετασχηματισμός Αιχμής

 

ΜμE"

 
 

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Δείτε περισσότερα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη

ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάσταση.

Δείτε περισσότερα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 
 
  • Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια συστημάτων και Εξοπλισμού Aσφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία, κ.α.)
  • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, Ψηφιακής Ασφάλειας, διαχείρισης πελατών, βελτιστοποίησης της παραγωγής, κ.λπ.
 
  • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, Ψηφιακής Ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
 

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023. Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.