Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | CBS


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Cosmos Business Systems δραστηριοποιείται με επιτυχία  στον τομέα των Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών  με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία απέναντι στη κοινωνία. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

 

Κάτω από αυτή τη συνθήκη, η εταιρεία δημιουργεί δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση και  την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αφουγκράζεται τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατό τρόπο, οτιδήποτε είναι απαραίτητο και εφικτό

 

Οι τομείς της ΕΚΕ που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

 

Εκπαίδευση- Κύριο μέλημα είναι η διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων  της εταιρείας μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και την ενθάρρυνση για προσωπική εκπαίδευση ( Self Education). Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και προσφέρουμε ευνοϊκό περιβάλλον για την ή ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

 

Ασφάλεια- Αδιαπραγμάτευτο στοιχείο στη λειτουργία της εταιρείας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων  εντός και εκτός της εταιρείας. Προληπτικά μέτρα, κατευθυντήριες οδηγίες και ενημέρωση σε διάφορα θέματα ασφάλειας είναι πάγια τακτική της εταιρείας.

 

Πολιτισμός-Η CBS προάγει τον πολιτισμό όντας στο πλευρό διαφόρων μικρών , μεσαίων και μεγάλων , ομάδων που δημιουργούν μικρά ή μεγάλα πολιτιστικά δρώμενα και βοηθούν στην ανάπτυξη και διάδοση του Ελληνικού πνεύματος.

 

Κοινωνία- Η προσφορά προς τους συνανθρώπους που είναι σε δυσμενή θέση είτε με οικονομική βοήθεια είτε με προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης προς το κοινωνικό σύνολο.

 

Περιβάλλον- Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση ενός καλύτερου κόσμου για τις επόμενες γενεές  είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εταιρεία. Ανακυκλώνοντας διάφορα υλικά και συγκεντρώνοντας βλαβερά υλικά για το περιβάλλον ώστε να καταστραφούν με το σωστό τρόπο συνεισφέρει στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, ενώ η μείωση του Αποτυπώματος Διοξειδίου του Άνθρακα ( Carbon Footprint) αποτελούν  τομέα συνεχούς βελτίωσης.