ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 65%

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 65%

 

 

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 30 Οκτωβρίου 2020.

 

Επιπλέον, έχει δοθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» έως την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, προκειμένου ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Ο Όμιλος Cosmos Business Systems διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εργαλεία (Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Πόρους, Συνεργασίες & Τεχνολογικές Λύσεις) για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ένταξης των επενδυτικών σας σχεδίων σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, για τη διαχείρισή τους έως και την ολοκλήρωση του έργου καθώς και για την άρτια υλοποίηση του μέρους της επένδυσης που αφορά σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

 

 

Γενική Επιχειρηματικότητα και
Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και τον προγραμματισμό μιας σχετικής συνάντησης, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

 

 

Γιάννης Ζαπαλίδης

Τηλ: 210 6492800

zapalidisi@cbs.gr

cosmos@cbs.gr

 

www.cbs.gr