Ιστορικό | Page 7 | CBS


 

 

1988:  'Ιδρυση

 

2000: Εξαγορά από τους νέους μετόχους & αύξηση κεφαλαίων στα 3,3 εκ.€

 

2001: Μετακινήση σε ιδιόκτητα γραφεία  στο Πολύγωνο Αττικής

 

2002:  Πιστοποιήση  ISO 9001:2000

 

2003: Δημιουργία ανεξάρτητου τμήματος λογισμικού και consulting (ERP, CRM, BPM)  σε συνεργασία με την εταιρία Microsoft

 

2004: Ανάληψη του service της Hewlett Packard ως Authorized Service Delivery Partner (ASDP)

 

2006: Αύξηση κεφαλαίων σε 4,2 εκ €

 

2007: Ίδρυση της 100% θυγατρικής εταιρείας Cosmos Consulting AEBE, στην οποία ενέταξε τις δραστηριότητες Software & Consulting

          

2010:  Ίδρυση νέων γραφείων στην Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της CBS IT Systems Cyprus

 

2011: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2005, BS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

 

2012: Μετακίνηση σε ιδιόκτητα γραφεία στην Μεταμόρφωση Αττικής (3.200τ.μ)

 

2016: Εγκατάσταση του Εθνικού Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλών Επιδόσεων - High Performance Computer (HPC) για το ΕΔΕΤ. Το σύστημα παρέχει υπολογιστή υποδομή στους ερευνητές της πανεπιστημιακής κοινότητας για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης  κλίμακας.

 

2018: Ανάληψη ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά έργα στο πρόγραμμα «Καινοτομώ»

 

2010-2021: Έχει υλοποιήσει άνω των 1.000 έργων πληροφορικής και επικοινωνιών, μεγάλης προστιθέμενης αξίας