Πελατολόγιο | CBS


Η εταιρεία προσεγγίζει την αγορά μέσω του τμήματος πωλήσεων το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους account managers για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Η Cosmos στοχεύει σε πελάτες του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις - «με το κλειδί στο χέρι» (turn - key solutions). Η στόχευση αυτή γίνεται με την προσέγγιση μέσω του sales force, το οποίο απαρτίζεται από account managers, οι οποίοι βλέπουν κάθε αγορά ξεχωριστά, γνωρίζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τις ιδιαιτερότητες και τις λύσεις του κάθε κλάδου, εφαρμόζοντας το πελατοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης. Η ταξινόμηση των πελατών γίνεται με κριτήρια τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των απασχολουμένων, αλλά και με βάση τις «ανάγκες» της κάθε επιχείρησης σε τεχνολογία. Παράλληλα η εταιρεία προσεγγίζει την αγορά μέσω προωθητικών ενεργειών - διαφήμιση, direct mail και του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχει σε λειτουργία, του www.cbs.gr.