Ποιοι είμαστε | CBS


 

 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Cosmos Business Systems διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο στελεχώνει όλα τα επιμέρους τμήματα και ιδιαίτερα της Τεχνικής Διεύθυνσης, τα οποία εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.


Αναλυτικότερα η CBS απασχολεί σήμερα 200 άτομα προσωπικό εκ των οποίων 100 απασχολούνται στην τεχνική διεύθυνση και στην ανάπτυξη λογισμικού.


Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσφερομένων λύσεων η CBS απασχολεί τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως ο τομέας των επικοινωνιών, ο τομέας του systems software, και ο τομέας των ERP συστημάτων και των εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού όπως, Security, CTI, Unified Communications και Workflow & Document Management, (Business Process Management, BPM)