Σχετικά με εμάς | CBS


 

Η εταιρεία Cosmos Business Systems AEBE ιδρύθηκε το 1988 και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.


Μετά την εξαγορά της το 2000 από στελέχη της αγοράς πληροφορικής, με μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία η μορφή και η κατεύθυνση της εταιρείας διαφοροποιήθηκε. Την ίδια περίοδο, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν στα 3,3 εκ. € ενώ τo 2007 στα 4,3 εκ €.


Η CBS έχει ως στόχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πληροφορικής, δικτύων, office automation, τηλεπικοινωνιών, turn-key solutions και υπηρεσιών. Απευθύνεται στην Ελληνική Αγορά των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών – με έμφαση σ΄αυτήν των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, των Τραπεζών και των Τηλεπικοινωνιών.