Υπηρεσίες SOC & Managed EDR by Cosmos | CBS


Υπηρεσίες SOC & Managed EDR by Cosmos

Υπηρεσίες SOC & Managed EDR by Cosmos

  • By
  • 0

 

Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με τη θυγατρική της CBSLAN, σας προτείνει Yπηρεσίες SOC & Managed EDR καλύπτοντας το σύνολο της υποδομής σας, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας πληροφορίας στον τελικό εταιρικό χρήστη.

 

 

 

 

Οι 3 βασικοί πυλώνες προστασίας με τις σχετικές λύσεις Managed Security Detection & Response (MSDR) που παρέχονται από την εταιρία μας είναι:

 

 

 

 

 

  • Προστασία των user endpoints με την χρήση λογισμικού EDR και παρακολούθηση 24x7
  • Παρακολούθηση υποδομής δικτύου, συστημάτων και εταιρικής περιμέτρου
  • Παρακολούθηση υπηρεσιών και υποδομής Cloud

 

 

Στα παραπάνω πλαίσια προφέρουμε ενιαία προστασία με την δομή που ακολουθεί:

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες Incident Response & Attack recovery προσφέρονται μέσα από την υποστήριξη πάνω από 100 εξειδικευμένων μηχανικών των εταιριών Cosmos Business Systems & CBS.LAN, οι οποίοι συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν μια αποτελεσματική ασπίδα ασφάλειας στην υποδομή σας:

 

 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν

εξειδικευμένο σύμβουλο

της Cosmos Business Systems
για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες σας.

 

 

 

CyberSecurity Brochure
 

CyberSecurity Services
 

GDPR & DPO Services


Managed Services for Detection & Response (MSDR)

 

 

 

 

 

Aris Hatjipapas, MSc, BSc

Cyber & ICT Security Consultant,

CCO, DPO, CISO

Cyber Security Services BU

 

 

Τηλ.: 210 6492800
www.cbs.gr