Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

 

Μια έξυπνη πόλη χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για τη βελτίωση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών με το κοινό και την παροχή καλύτερης ποιότητας κρατικών υπηρεσιών και ευημερίας των πολιτών.

 

Ο κύριος στόχος μιας έξυπνης πόλης είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών της πόλης και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των πολιτών χρησιμοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες και ανάλυση δεδομένων.

 

Η ευφυΐα μιας πόλης προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο χαρακτηριστικών, όπως:

 

 • Μια υποδομή που βασίζεται στην τεχνολογία
 • Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
 • Αποτελεσματικά και εξαιρετικά λειτουργικά μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Άτομα ικανά να ζουν και να εργάζονται εντός της πόλης, χρησιμοποιώντας τους πόρους της

 

 

Τεχνολογίες Έξυπνης πόλης

 

Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν μια ποικιλία λογισμικού, διεπαφών χρήστη και δικτύων επικοινωνίας παράλληλα με το Internet of Things (IoT) για να προσφέρουν συνδεδεμένες λύσεις για το κοινό. Το IoT είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών που επικοινωνούν και ανταλλάσσουν δεδομένα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε, από οχήματα μέχρι οικιακές συσκευές και αισθητήρες στο δρόμο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις συσκευές αποθηκεύονται στο νέφος ή σε διακομιστές για να επιτρέψουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και να προσφέρουν οικονομικά οφέλη και βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών.

 

Εκτός από τις λύσεις IoT, οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογίες όπως:

 

 

Η δημιουργία έξυπνων συνδεδεμένων συστημάτων για τις αστικές μας περιοχές παρέχει πολλά οφέλη για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της καλύτερης δυνατής χρήσης των πόρων.

 

Η Cosmos Business Systems έχει εξειδίκευση σε πολλές από τις βασικές τεχνολογίες ενός νέου έξυπνου μέλλοντος και με την εμπειρία της μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση τέτοιων λύσεων, όπως:

 

 • Δικτυακή Πύλη
 • Διαχείριση & Συμμετοχή Χρηστών
 • Γεωγραφικό Υπόβαθρο και Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας
 • Σύστημα Πολιτισμού, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομίας
 • Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
 • Σύστημα Ηλεκτρονικού Οδηγού Πόλης
 • Πλατφόρμα για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τεχνολογικά μέσα
 • Πλατφόρμα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και ενημέρωσης πολιτών
 • Εφαρμογή ψηφιακής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και δημοτικών κτιρίων, Κοιμητηρίων
 • Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών
 • Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα
 • Smart Lighting
 • Smart Parking
 • Smart Water Metering
 • Smart Energy Metering
 • Fleet Tracking
 • Εφαρμογή Έξυπνης Ανίχνευσης Διάβρωσης Κτιρίων
 • Εφαρμογή Έξυπνης Διαχείρισης Απορριμμάτων
 • Εφαρμογή Έξυπνης Διαχείρισης Κυκλοφορίας
 • Εφαρμογή Έξυπνων Φωτεινών Σηματοδοτών
 • Εφαρμογή Έξυπνης Διάβασης Πεζών
 • Εφαρμογή Έξυπνης Παιδικής Χαράς

 


Leave a comment

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.