Αναδυόμενες ΙΤ τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό κλάδο | CBS


Αναδυόμενες ΙΤ τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό κλάδο

 

 

Οι αναδυόμενες ΙΤ τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό κλάδο έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές διαχειρίζονται τα χρήματα τους και  τις απαιτήσεις τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την ίδια την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Οι πιο σημαντικές αναδυόμενες τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό κλάδο περιλαμβάνουν:

 

 • τεχνολογίες robotic process automation (RPAs)
 • τεχνολογίες αυτοματισμού όπως τα chatbots και
 • τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα, την ταχύτητα των συναλλαγών και τη συλλογή δεδομένων π.χ. οι τεχνολογίες Βlockchain & ΑΙ.

 

Remote Process Automation (RPAs)

 

Οι τεχνολογίες RPA χρησιμοποιούνται κατά κόρων από τις τράπεζες για την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Σε αντίθεση με τις πολύπλοκες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ο αυτοματισμός μέσω RPA επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά απλών ΙF functions που χρησιμοποιούνται ως κανόνες για την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

 

Αυτά τα συστήματα μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες ψηφιοποίησης δεδομένων και διαχείρισης εγκρίσεων συναλλαγών καθώς και να βοηθήσουν σε διαδικασίες risk flagging ενός χαρτοφυλακίου πελατών από μία βάση δεδομένων.

 

Τα οφέλη που προσφέρει ένα σύστημα RPA στον χρηματοοικονομικό κλάδο είναι πολλαπλά:

 

 • Aυξάνει την παραγωγικότητα, απελευθερώνοντας σημαντικό χρόνο στο ανθρώπινο δυναμικό χάρη στην αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και την κατανομή αυτού του χρόνου σε πιο απαιτητικές διαδικασίες. Έρευνες σε τμήματα τραπεζών έδειξαν ότι η παραγωγικότητα μετά την εγκατάσταση συστημάτων RPA αυξήθηκε έως και 50% (Polak et. Al, 2020).
 • Μειώνει τα κόστη εργασίας, χάρη στους μειωμένους χρόνους στην εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων καθώς και στην αποφυγή λαθών στους υπολογισμούς και τις καταχωρήσεις.
 • Προσφέρει την δυνατότητα detailed reporting, συλλέγοντας σημαντικά δεδομένα για όλες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάλυσης του επιπέδου παραγωγικότητας των διαδικασιών σε σχέση με το παρελθόν.
 • Μειώνει τον φόρτο εργασίας σε περιόδους αυξημένης όγκου όπως για παράδειγμα στην έκδοση μισθοδοσίας.

 

Ένα μειονέκτημα που καταλογίζεται στα συστήματα RPA είναι ο κίνδυνος υποκλοπής δεδομένων ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών ή/και αποστέλλονται από το RPA μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες. Βέβαια, επειδή τα συστήματα αυτά εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο τέτοιου είδους κίνδυνοι έχουν περιοριστεί σημαντικά και πλέον τα οφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα από τον πιθανό κίνδυνο υποκλοπής.

 

AI & Chatbots

 

Τα Chatbots και άλλες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τραπεζικό τομέα. Αν και τα chatbot είναι οι πιο κοινή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα, λύσεις ΑΙ χρησιμοποιούνται και για την διαχείριση και αυτοματοποίηση άλλων διαδικασιών όπως την διαχείριση κινδύνου, την καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων και το marketing, απελευθερώνοντας έτσι εκατοντάδες χιλιάδες ώρες εργασίας από τους εργαζομένους και μειώνοντας σημαντικά το κόστος των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει ο τραπεζικός κλάδος από την χρήση τεχνολογιών ΑΙ είναι πολλά:

 

 • Aφενός, μέσω της διαχείρισης των επικοινωνιών με chatbots οι πελάτες εξυπηρετούνται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται και σημαντικά δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση των πελατών και των αναγκών τους.
 • Εν συνεχεία η αυτοματοποίηση συγκεκριμένων πολύπλοκων διαδικασιών όπως η διαχείριση κινδύνου και οι στατιστικές αναλύσεις, καθώς και η συνεχής βελτίωση των συστημάτων λόγω του deep learning, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων είτε μιλάμε για χρήματα είτε για εργατοώρες που μπορούν να κατανεμηθούν αλλού μειώνοντας έτσι το λεγόμενο κόστος ευκαιρίας.

 

Το βασικό μειονέκτημα των συστημάτων AI είναι ότι έχουν μεγάλο κόστος αγοράς και εγκατάστασης κάνοντας δύσκολη την απόκτηση τέτοιων συστημάτων για μικρομεσαίους οργανισμούς.

 

Blockchain

 

To Blockchain είναι ίσως η πιο hot τεχνολογία για τον χρηματοοικονομικό κλάδο αυτή την στιγμή καθώς αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο για την διαχείριση συναλλαγών όπου ελαττώνει δραστικά το σχετικό κόστος και την ταχύτητα διαχείρισης, προσφέρει ασφάλεια και μοναδικότητα στις συναλλαγές (οne of a kind hash) και παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως για παράδειγμα smart contracts και άλλα παράγωγα. Παρόλα αυτά, αν εξαιρέσουμε μεγάλους οργανισμούς όπως η JP Morgan Chase, η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας αυτή την στιγμή είναι μικρή.

 

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας Blockchain για την διαχείριση συναλλαγών μπορεί να φέρει πολλά πλεονεκτήματα στον χρηματοοικονομικό κλάδο:

 

 • Ένα πρώτο πλεονέκτημα είναι η αυξημένη διαφάνεια στις συναλλαγές καθώς όταν γίνονται συναλλαγές κάτω από το Blockchain, αυτές συμβαίνουν σε έναν Public (δημόσιο) ledger μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες οικονομικής απάτης.
 • Ακόμη η χρήση ενός δικτύου blockchain επιταχύνει δραστικά την εκτέλεση των τραπεζικών συναλλαγών. Για να ταυτοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή μέσω των σημερινών τραπεζικών συστημάτων μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες, λίγες ώρες ή με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες μερικά λεπτά. Μέσω του δικτύου blockchain όμως οι τραπεζικές συναλλαγές ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα αυτή η ταχύτητα αυξάνει και την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς η γρήγορη εκτέλεση τους αφήνει λιγότερο χρόνο στους hackers να βρουν τα δεδομένα των συναλλαγών ή να τροποποιήσουν τον παραλήπτη της συναλλαγής.

 

Τέλος, οι κεντρικές αδυναμίες που μπορεί να καταδείξει κάποιος για τα δίκτυα blockchain είναι η μεγάλη τους πολυπλοκότητα και η δυσκολία επέκτασης τους σε βάθος χρόνου. Αυτές οι αδυναμίες όμως, δεδομένου της νεαρής ηλικίας της τεχνολογίας δεν μπορούν να επισκιάσουν τα πλεονεκτήματα για τον χρηματοοικονομικό κλάδο.

 

 


Leave a comment

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.