FortiΜail: Μειώστε τις κακόβουλες επιθέσεις στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο | Page 2 | CBS


FortiΜail: Μειώστε τις κακόβουλες επιθέσεις στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο

FortiΜail: Μειώστε τις κακόβουλες επιθέσεις στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο

  • By
  • 0

 

Η Cosmos Business Systems ως Fortinet partner, προτείνει τη λύση FortiΜail για τη σημαντική μείωση των κακόβουλων επιθέσεων στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων της υποδομή σας.

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας μιας εταιρίας και παράλληλα έναν από τους αγαπημένους τρόπους κυβερνοεπιθέσεων όταν η ασφάλεια είναι ελλιπής.

 

Η λύση FortiΜail προσφέρει υπηρεσίες για τον έλεγχο και δρομολόγηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων μέσω των πολιτικών που εφαρμόζει (Αntispam, Antivirus, Antimalware & Antifishing), μειώνοντας τoν όγκο των ανεπιθύμητων email, τα email ηλεκτρονικού ψαρέματος, τα ιομορφικά λογισμικά τύπου ransomware, τις στοχευμένες επιθέσεις και πολλά άλλα.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά του Fortimail

 

  • Πολυεπίπεδη προστασία Anti-Spam

Τεχνική ελέγχου πολλαπλών επιπέδων και περιεχομένου, για την προστασία των χρηστών από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 

Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ελέγχων, από ανάλυση φήμης, φιλτράρισμα σύνδεσης, έλεγχο ταυτότητας και επαλήθευση παραλήπτη επιτρέπει την προστασία του email. Τα βήματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν έλεγχο IP, email Domain, αποστολέα, SPF, DKIM, DMARC και γεωγραφικούς περιορισμούς.

 

Η δομή και το περιεχόμενο του μηνύματος αναλύονται με βάση την ψηφιακή υπογραφή, λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενου του mail, ανάλυση εικόνας, έλεγχο των ενσωματωμένων web links και πιο προηγμένες τεχνικές όπως π.χ. ανάλυση συμπεριφοράς και προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα. Αυτές οι τεχνικές εντοπίζουν και αποκλείουν το 99,7% των ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

 

 

 

 

 

 

  • Ισχυρό Anti-Malware

Το FortiMail προστατεύει από ευρύ φάσμα συνεχώς εξελισσόμενων απειλών,  συνδυάζοντας πολλαπλές δυναμικές τεχνολογίες όπως τεχνικές υπογραφής, heuristic & behavioral ανάλυση, τεχνητή νοημοσύνη, πρόληψη της ενεργοποίησης ιών κλπ.

 

 

  • Προηγμένη προστασία από απειλές

Για μια ακόμη ισχυρότερη άμυνα ενάντια στις πιο πρόσφατες ομάδες απειλών όπως η παραβίαση επαγγελματικού email και οι στοχευμένες επιθέσεις, το FortiMail προσφέρει προαιρετικό καθαρισμό και ανακατασκευή περιεχομένου, ανάλυση μέσω sandbox, εξελιγμένη ανίχνευση πλαστών emails και πολλά άλλα.


Επιβάλλοντας ρυθμό εισερχομένων, εξερχομένων και Anti-Spoofing (reverse DNS) προστατεύει από Denial of Service απειλές.

 

 

 

  • Ολοκληρωμένη πρόληψη απώλειας δεδομένων

Υπάρχει σύνολο δυνατοτήτων και λειτουργιών για την αποφυγή απώλειας δεδομένων καθώς και για κρυπτογράφηση του email που παρέχει ασφάλεια στο τυχόν ευαίσθητο περιεχόμενο. Έτσι διευκολύνεται η συμμόρφωση με εταιρικές πολιτικές και κανονισμούς.

 

 

  • Cloud & On-Premise επιλογές Fortimail Security

H επιλογή υλοποίησης του FortiMail υποστηρίζει Cloud, αλλά και on-premise εγκαταστάσεις για απλούστερη λειτουργικότητα.

 

Η on-premise επιλογή υποστηρίζει όλους τους γνωστούς hypervisors όπως HyperV, Vmware, AWS, Azure, κλπ.

 

Καλύπτει λειτουργίες όπως Mail Gateway, Full SMTP email server αλλά και native Integration με το Microsoft 365 API.

 

 

  • Διαχείριση, Αναφορές και καταγραφές

Προσφέρει στον διαχειριστή αναλυτικές ημερήσιες αναφορές για τα κρίσιμα στατιστικά ασφάλειας των inboxes, κεντρική καραντίνα, συνεργασία με το FortiAnalyzer, πρόσβαση των διαχειριστών βάσει ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς και πολύ γρήγορη αρχική εγκατάσταση.

 

 

  • Χρήση του FortiGuard Labs

Τα FortiGuard Labs είναι ερευνητικός οργανισμός της Fortinet για πληροφορίες σχετικά με απειλές. Αποτελείται από έμπειρους ειδικούς στον τομέα κυβερνοασφάλειας, ερευνητές, αναλυτές, μηχανικούς και data scientists. Η αποστολή του είναι να παρέχει την  καλύτερη πλατφόρμα πληροφοριών αναφορικά με τις κυβερνοαπειλές καθώς και προστασία από κακόβουλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

 

 

 

Με όλες τις παραπάνω δυνατότητες η υπηρεσία FortiMail μπορεί να δράσει συμπληρωματικά του Office 365 καθώς υπάρχει απόλυτη συνεργασία των δύο υπηρεσιών.

 

 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες και λειτουργίες μπορούν να αξιολογηθούν μέσω του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνου της Email υποδομής από την Fortinet “Cyber Threat Assessment – CTAP”. Με το πέρας του εν λόγω προγράμματος θα λάβετε μία αναλυτική αναφορά η οποία συμπεριλαμβάνει στατιστικά για τον αριθμό των μολυσμένων email attachments, των ύποπτων URL συνδέσμων, των spam & newsletter emails, κλπ. Επίσης συμπεριλαμβάνει γενικότερα στατιστικά χρήσης (top senders, bandwidth usage, κλπ.).

 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της
Cosmos Business Systems
για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες σας.

 

Aris Hatjipapas, MSc, BSc

Cyber & ICT Security Consultant,

CCO, DPO

Managed Services BU

hatjipapasa@cbs.gr

Τηλ: 210 6492800