Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage | Cosmos Business Systems!

Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage | Cosmos Business Systems!

 

 

Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage

Ever Fast. Ever Solid. Full Functionality

 

Η Cosmos Business Systems, ως Gold Partner της Huawei, σας προτείνει το OceanStor Dorado V6 Series All Flash Storage, το  πρώτο All Flash Storage που υποστηρίζει πλήρως την αρχιτεκτονική Non-Volatile Memory express (NVMe). Το OceanStor Dorado V6 μπορεί να προσφέρει υψηλές αποδόσεις (High performance) χώρο αποθήκευσης (capacity) και εξαιρετική αξιοπιστία (high reliability), επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

 

Η τεχνολογία NVMe παρέχει ένα νέο πρωτόκολλο για το Flash Storage που βοηθάει την εύκολη διασύνδεση χωρίς bottlenecks όταν το flash memory συνδέεται με ένα σύστημα μέσω διασυνδέσεων SAS ή SATA. Έτσι, η τεχνολογία NVMe επιτρέπει ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ SSD και του συστήματος κεντρικού υπολογιστή, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση.

 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 

  • Intelligent chip: Χρησιμοποιεί πέντε ενσωματωμένα έξυπνα chip για επιτάχυνση εφαρμογής από άκρο σε άκρο, παρέχοντας ταχύτητες 2 φορές πιο γρήγορες από την επόμενη καλύτερη συσκευή.
  • FlashLink Algorithms: Ο νέος σχεδιασμός βελτιστοποιημένης SSD και η τεχνολογία συντονισμού δίσκων, επιτρέπουν στους ελεγκτές αποθήκευσης να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα data layouts σε SSD, συγχρονίζοντας παράλληλα τα δεδομένα σε ελεγκτές και SSD. Αυτός ο συντονισμός συμβάλλει στη μείωση των απωλειών απόδοσης που προκαλούνται από τη συλλογή απορριμμάτων και εξασφαλίζει ταχεία ανταπόκριση σε δεδομένα που διαβάζουν και γράφουν I / Os.
  • Lightning fast: Υποστηρίζει πολύ χαμηλό latency ώστε να είναι κατάλληλο για εφαρμογές που είναι επιρρεπείς στο συγκεκριμένο metric, παρέχοντας πολύ υψηλό performance σε απαιτητικά εταιρικά περιβάλλοντα.
  • Rock solid: Ακολουθεί όλα τα σύγχρονα σχεδιαστικά standards (HW: end to end full redundant architecture & SW χαρακτηριστικά: second-level snapshots, writable clone & τεχνολογίες όπως raid-TP ) & είναι κατασκευασμένο ώστε να υποστηρίζει υψηλούς βαθμούς διαθεσιμότητας (εξαιρετικά υψηλά MTBF values), κύρια απαίτηση από όλα τα  σύγχρονα περιβάλλοντα.
  • Extremely efficient: Υποστηρίζει χαρακτηριστικά inline deduplication & compression, ώστε μέσω εξειδικευμένων  αλγορίθμων, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας του συστήματος, παρέχοντάς πολλαπλάσια  ωφέλιμη χωρητικότητα σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα.  Έως 5:1 data reduction rates έχουν επιτευχθεί, με το συγκεκριμένο σύστημα,  σε συγκεκριμένα data sets.
 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες του εξοπλισμού σας 

 

 

Κος Στέλιος Φύτρος,
Account Manager
fytross@cbs.gr

 

Τηλ: 210 6492800

 

Read more:  Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage System

 www.cbs.gr

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την Cosmos Business Systems

 

Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ. 

H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι:
 
IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers  (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases, IT Security), Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) και Leasing εκτυπωτικών συστημάτων.


Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα παράγει κάθετες λύσεις για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών  (Archium), την Ναυτιλία (Sea Observer) και την Γεωχωρική διαχείριση Human Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει  λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD) και GIS (Arc Info).


Telecom & Physical Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας   (Unified  Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει λύσεις φυσικής ασφάλειας, περιμετρικής επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα.


Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και συμβάσεις outsourcing και συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions