Η Cosmos Business Systems είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού & πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

Επίσης διαθέτει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

H CBS διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας ISO.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

                                                                    

 

 

H Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ V. 1.00