Η CBS, είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015,στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής,συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού& πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013

Επίσης διαθέτει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  και OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H CBS διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας ISO.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ