Μελέτες & Προτάσεις

Για την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του κάθε δικτύου ( LAN, WAN, INTERNET), για την μεταφορά φωνής, δεδομένων ή video ( εικόνας ), η Cosmos αναλαμβάνει την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης που απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης.

 

Μελέτες & Προτάσεις

 

          1. Site Audit

 

Καταγράφουμε και αναλύουμε την υποδομή του πελάτη, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

 

 

          2.  Αξιολόγηση κινδύνου

 

Ανακαλύπτουμε και καταγράφουμε της ευπάθειες της IT υποδομής του πελάτη, σε συνδυασμό με την εκτίμηση για τα ανάλογα ρίσκα που αυτές δημιουργούν.

 

 

          3. Optimization

 

Συντάσσουμε την οικονομοτεχνικής μελέτη που απαιτείται για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης βελτιστοποιώντας την εγκατάσταση και τις λειτουργίες της.

 

 

         4. Pen Tests

Εκτελούμε δοκιμές διείσδυσης για να αποκαλύψουμε τις ευπάθειες της εγκατάστασης.