Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες

Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε ολοκληρωμενες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης σε δίκτυα (WAN / LAN / WiFi),τόσο για τη μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων. Ειδικευόμαστε στις λύσεις Voip / Unified Communications των Avaya, Cisco & Microsoft.