Δομημένη καλωδίωση, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Κλιματισμός

Mελέτη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης χαλκού & οπτικών ινών. Παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού όπου απαιτείται.