Τηλεφωνικά κέντρα & Αυτοματισμός γραφείου

Τα τηλεφωνικά κέντρα, τα fax’s και τα φωτοτυπικά μηχανήματα (MFP), προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μεγάλης ή  μικρής επιχείρησης  και  γραφείου προσφέρονται και υποστηρίζονται με αντίστοιχες συμβάσεις ή με την διαδικασία της on call κλήσης του τεχνικού. Εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων (document management), Ροής εργασιών (workflow), διαχείρισης fax (Open Text Fax Server), Unified Messaging (Cycos, Cisco, Microsoft, Avaya),