Γραφείο εξυπηρέτησης & τηλεφωνικό κέντρο

Η Cosmos διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο call center το οποίο παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για θέματα hardware ή software.  Η υπηρεσία  αυτή παρέχεται κατόπιν συμβάσεως και το αντικείμενό της μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη.