Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες

Μέσω των managed services παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες που δεν έχουν τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό να τις υποστηρίξουν.

 

Μορφές αυτής της υπηρεσίας είναι:

 

   1.Φιλοξενία

 

Αναλαμβάνουμε την φιλοξενία hardware ή/και εφαρμογών σε δικές μας εγκαταστάσεις και υποδομές

 

 

  2.Cloud services

 

Αναλαμβάνουμε την φιλοξενία των εφαρμογών σε δικό μας περιβάλλον cloud ή στο Azure ή άλλο πάροχο

 

 

 3.Print managed services

 

 

Aναλαμβάνουμε την ασφαλή και ταχύτερη λειτουργία των εκτυπωτών σας μέσω των  προγραμμάτων ολοκληρωμένης εκτυπωτικής διαχείρισης (MPS)

 

 

 4.Λειτουργική παρακολούθηση υποδομής

 

Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση των συστημάτων σας και σας ενημερώνουμε ή επεμβαίνουμε οι ίδιοι αναλόγως της συμφωνίας και επιδιορθώνουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν σύντομα.

 

 5.Φύλαξη δεδομένων

 

Αναλαμβάνουμε την φύλαξη δεδομένων σε μαγνητικά ή άλλα μέσα, για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

 

 

  6.Ασφάλεια

 

Αναλαμβάνουμε την επιτήρηση της υποδομής σας σε επίπεδο δικτυακών κινδύνων και επιθέσεων.