Οι συμβάσεις υποστήριξης της εταιρείας έχουν σαν στόχο την πλήρη τεχνική κάλυψη τόσο των προϊόντων που πωλεί, όσο και των λύσεων που προσφέρει, από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές όπως η Microsoft, η Cisco, η IBM, η Hewlett-Packard, η Avaya, Fujitsu Technology Solutions κ.λ.π.

 

Οι συμβάσεις που συνάπτει η Cosmos εντάσσονται σε πέντε κατηγορίες:

 

 

1.  ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ΔΙΚΤΥΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σε υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης (μεταφορά, σύνδεση εξοπλισμού, ρυθμίσεις, εγκατάσταση και ρύθμιση ενεργού εξοπλισμού δικτύων Intranet - Internet κ.λ.π.) και αφορούν την  όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού που μόλις αποκτήθηκε από την επιχείρηση.

 

2.  ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σε υπηρεσίες που παρέχονται μετά από κλήση του πελάτη (on call). Στην περίπτωση αυτή, η Cosmos αναλαμβάνει να έχει διαθέσιμους μηχανικούς, οι οποίοι μετά από κλήση του πελάτη και εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. εντός 4 ωρών ), μεταβαίνουν και αποκαθιστούν το πρόβλημα που υπάρχει στην εγκατάσταση. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται και υπηρεσίες αντικατάστασης του εξοπλισμού (back up μηχανήματα), μέχρι την αποκατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού.  Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την προαγορά ωρών τεχνικής υποστήριξης την οποία, ο πελάτης «αναλώνει» εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

3.  MONIMH ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σε υπηρεσίες που παρέχονται βάσει συμβάσεως σε μόνιμη βάση (π.χ. μόνιμη παρουσία τεχνικού σε συγκεκριμένες μέρες ή full time στον χώρο του πελάτη, πλήρες outsourcing του μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης κ.λ.π.). Η υπηρεσία αυτή αποτελεί την πιο ουσιώδη παροχή που διαθέτει  η Cosmos, διότι παρέχει στην επιχείρηση και σε συνεργασία με τον αρμόδιο EDP Manager, την δυνατότητα της χρήσεως των μηχανικών της Cosmos, σε σταθερή βάση στις εγκαταστάσεις του και με συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. 3 φορές την εβδομάδα επί 4 ώρες. Με τον τρόπο αυτό όλη ευθύνη της λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού, μεταφέρεται στην Cosmos, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί απρόσκοπτα.  Είναι προφανές ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται καθ΄ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου  (π.χ. ένα έτος) και είναι συνεχής (π.χ. κατά την διάρκεια της αδείας του μηχανικού, η Cosmos αντικαθιστά τον απόντα μηχανικό με άλλον).

 

4.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών και των συστημάτων, η πλήρης αξιοποίηση τους  απαιτεί την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών , αλλά και των administrators. Η εκπαίδευση των χρηστών , αναλόγως του αντικειμένου τους (π.χ. εκπαίδευση της γραμματείας σε εφαρμογές office), γίνεται σε συνεργασία της Cosmos με εξωτερικούς συνεργάτες, υψηλής εκπαιδευτικής εμπειρίας και με πιστοποιημένα ΙΕΚ.

 

5.  CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (MIGRATION, DEPLOYMENT, DISASTER RECOVERY, WEB HOSTING, PROJECT MANAGEMENT κλπ)
Επειδή όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες σε θέματα παροχής και διαχείρισης πληροφορίας, (για παράδειγμα πολλά υποκαταστήματα, ενοποίηση αποτελεσμάτων, εξειδικευμένες ανάγκες για reporting στο top management κ.λ.π.), κάτι που ενδεχομένως δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες στην αγορά εφαρμογές, η εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη (custom made εφαρμογές), χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν συμφωνίας , μέσω τις οποίας καθορίζονται οι προδιαγραφές και ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Ειδικά σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές του διαδικτύου (Internet) , η Cosmos αναλαμβάνει την ανάπτυξη τόσο ιστοσελίδων (websites), όσο και εφαρμογών e-commerce, σε συνεργασία των μηχανικών της με γνωστούς ελληνικούς οίκους  και με την ευθύνη της υλοποίησης του έργου (project management) δική της.