Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Υπεύθυνο Λειτουργίας  Λογισμικού Εφαρμογών της Εταιρείας (Application EDP Manager)

 

Ο / Η κατάλληλος υποψήφιος ( DBA ή Developer ή consultant ή Application EDP manager) θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting 

και , θα αναφέρεται στο Διευθυντή του τμήματος και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 

 • Υποστήριξη  των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας σε 200 users
 • Ενδεικτικά καθήκοντα : Δημιουργία BI reports, troubleshooting στις εφαρμογές , εκπαίδευση χρηστών , εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμογών , τεκμηρίωση
 • Ενδεικτικά  οι  εφαρμογές που υπάρχουν είναι : ERP MS NAV , MS CRM, MS BI, MS Share Point, HelpDesk Tools, Project Management Tools, HR applications
 • Συνεργασία με τον Electronic Data Processing  EDP System Engineer της εταιρείας
 • Η εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση  για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία , αρκεί ο υποψήφιος να έχει κατάλληλο υπόβαθρο.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης/ ή ΙΕΚ  στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Να έχει εμπειρία σε DBΑ  ή / και  Business Analytics  και BI συστήματα  ή/ και MS Share Point Portal, ή/και MS CRM ή/και ERP NAV ή αντίστοιχα
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία ως DBA ή developer ή consultant ή Application EDP manager
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Προοπτικές εξέλιξης

 

Συνεχής εκπαίδευση

 

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα

 

 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

 

 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

 

 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος

 

 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

 

 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

 

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

 

 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

 

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Required Qualifications:

 • University Bachelor degree in Network engineering /telecommunication field or any other quantitative discipline
 • At least 3 years of experience in a similar position as a Senior Network Engineer
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek & English language
 • Driving license is a necessity
 • Military obligations fulfilled for male candidates
 • Ability to travel in Greece and abroad

 

Responsibilities:

 • Design, install, configure & support
  • Firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
  • Wi-Fi
  • LAN
  • WAN

 

Desired skills:

 • Work experience requiring installation & configuration of Cisco devices is essential (Routers, Switches, Firewalls)
 • Experience in advanced routing technologies such as BGP
 • Desirable CCNA/CCNP Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Routing & Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Wireless certification

 

Personal characteristics:

 • Organizational skills, combinational thinking, methodical and consistency
 • Decision making capability
 • Comfortable and efficient communication with clients / partners

 

Payment proportional to the level and expertise of each candidate

 

 

Send CVs to the Company: το  career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                         Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Linux System Administrator.

Καθήκοντα:

Διαχείριση πληροφοριακών λύσεων/εφαρμογών αναπτυγμένων σε Linux

Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής παρεχόμενων λύσεων Linux

Τεχνική υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε Linux

Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών λύσεων/εφαρμογών αναπτυγμένων σε Linux

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού)

Διαπιστωμένη εμπειρία 3 ετών σε συστήματα ανοικτού κώδικα

Εμπειρία σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης SAN/NAS

Εμπειρία σε υλοποιήσεις Backup & Data Management

Εμπειρία σε συστήματα NMS

Πιστοποιήσεις στις παραπάνω τεχνολογίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια

 

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

 

Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Ευχέρεια στην επικοινωνία

Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

 

Προσφέρονται:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Προοπτικές εξέλιξης

Συνεχής εκπαίδευση

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

 

 

 

Cosmos Business Systems is interested in hiring Software Quality Assurance Engineer. The successful candidate will join the software & consulting department and participate in all phases of software testing (development, system, regression, and integration) of the applications. Moreover, he/she will be responsible for creating end-to-end test plans, executing the plans and managing all activities to ensure that all product and quality objectives are met.

 

Duties:

Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports

Map test specifications to software requirements

Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software

Conduct and document test execution, both manual and automated

Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes

Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables

Work closely with developers to resolve defects

Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

 

Qualifications required:

Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector

Proven experience in corresponding positions

Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs

Advanced technical, analytical and problem-solving skills

Team spirit and strong will for further improvement

Greek native speaker, fluent in English at written and spoken level

Advanced customer service and communication skills

Completed military obligations (for men)

Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Experience with software development as well as automated testing is a big plus
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira software
 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

Organizational skills

Particular emphasis on team working ability Reliability

 

We offer:

A modern and friendly work environment

Prospects for a strong growth of the company's activities

Training opportunities

Professional development

 

All applications are considered strictly confidential

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 

Cosmos Business Systems is interested in hiring an Account Manager for the Public Sector Sales dept

 

Duties:

The candidate will be hired in the Sales Dept. and report to the Public Sector Sales Manager.

Work experience at a corresponding sales section in an IT company is required.

 

Qualifications required:

Bachelor's degree

Experience in sales ICT products and solutions (three year at least)

Excellent Knowledge of English Language - certification is required

Completed Military Obligations, if required

Car driving license

 

Offered:

Competitive earnings according to qualifications

Continuous education

Excellent work environment

 

If you are interested for this job, please send your cv to the e-mail: career@cbs.gr

Cosmos Business Systems is interested in hiring a Microsoft Dynamics NAV Consultant who will join the Microsoft Dynamics NAV team that implements projects to new and existing customers.

Duties:

 • Provision of functional and technical knowledge
 • Recording and analysis of customer needs
 • Design and implementation of Microsoft Dynamics NAV projects
 • Audit and documentation of projects
 • Provide customer support and training

 

Qualifications required:

 • At least 2 years of experience in a corresponding implementation and support environment for ERP software
 • Experience in Microsoft Dynamics NAV
 • Bachelor of Computer Science or Economics
 • Excellent English (written and spoken)
 • Analytical thinking, methodical, problem-solving ability
 • Excellent communication ability

 

Offered:

 • Competitive earnings according to qualifications
 • Continuous education
 • Excellent work environment

 

If you are interested for this job, please send your cv to the e-mail: career@cbs.gr

 

Η Cosmos Business Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα  Microsoft Dynamics NAV Consultant ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Microsoft Dynamics NAV η οποία υλοποιεί έργα σε νέους και υπάρχοντες πελάτες.

 

Καθήκοντα:

 • Παροχή λειτουργικών και τεχνικών γνώσεων
 • Καταγραφή και ανάλυση αναγκών πελατών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων Microsoft Dynamics NAV
 • Έλεγχος και τεκμηρίωση έργων
 • Παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης σε πελάτες

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση υλοποίησης και υποστήριξης ERP λογισμικού
 • Εμπειρία σε Microsoft Dynamics NAV
 • Πτυχίο πληροφορικής ή οικονομικής σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr(ref: NAVC)

Η Cosmos Business Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα  Microsoft Dynamics NAV / CRM Developer ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Microsoft Dynamics NAV / CRM η οποία υλοποιεί έργα σε νέους και υπάρχοντες πελάτες.

 

Καθήκοντα:

 • Παροχή λειτουργικών και τεχνικών γνώσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος και συντήρηση λύσεων Microsoft Dynamics NAV
 • Ανάπτυξη με χρήση high-level γλωσσών προγραμματισμού
 • Χρήση βέλτιστων πρακτικών στην επίτευξη ταχύτητας και ποιότητας των έργων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε Microsoft Dynamics NAV Development
 • Άριστη γνώση Microsoft SQL Server Administration and Development
 • Πτυχίο πληροφορικής ή αντίστοιχης σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα ή εντός ομάδας
 • Ικανότητα εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr (ref: NAVCRMD)