Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.www.cbs.gr , ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Υπεύθυνο Λειτουργίας  Λογισμικού Εφαρμογών της Εταιρείας

                    (Application EDP Manager/ Business Analytics)

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος ( DBA ή Developer ή consultant ή Application EDP manager) θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting 

και θα αναφέρεται στο Διευθυντή του τμήματος και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 

 • Υποστήριξη  των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας σε 200 users
 • Ενδεικτικά καθήκοντα : Δημιουργία BI reports, troubleshooting στις εφαρμογές , εκπαίδευση χρηστών , εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμογών , τεκμηρίωση
 • Ενδεικτικά  οι  εφαρμογές που υπάρχουν είναι : ERP MS NAV , MS CRM, MS BI, MS Share Point, HelpDesk Tools, Project Management Tools, HR applications
 • Συνεργασία με τον Electronic Data Processing  EDP System Engineer της εταιρείας
 • Η εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση  για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία , αρκεί ο υποψήφιος να έχει κατάλληλο υπόβαθρο.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης/ ή ΙΕΚ  στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Να έχει εμπειρία σε DBΑ  ή / και  Business Analytics  και BI συστήματα  ή/ και MS Share Point Portal, ή/και MS CRM ή/και ERP NAV ή αντίστοιχα
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία ως DBA ή developer ή consultant ή Application EDP manager
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Προοπτικές εξέλιξης

 

Συνεχής εκπαίδευση

  

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Knowledge of WCF
 • Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, other
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Sen Soft Eng]

Περιγραφή Θέσης

 

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής,Επικοινωνιών,Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.

 

 • Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

 

 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

 

 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Network Security Engineer

 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα. Θα συμμετέχει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση των έργων, καθώς και στην συστηματική υποστήριξη αυτών.

 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (Cisco, CheckPoint, Fortinet)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη WIFI, LAN και WAN δικτύων

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

 

Εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

 

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας που περιλαμβάνει  εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε routers, switches, firewalls
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & Switching ή αντίστοιχη απαραίτητη
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security ή αντίστοιχη επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless ή αντίστοιχη επιθυμητή

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, εύκολη ομαδική συνεργασία
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία
 •  

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

(Ref SYSADM Tech)

e-mail: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

SharePoint Developer

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα βασισμένων στην πλατφόρμα SharePoint & MS Dynamics (CRM)

 

Candidate Profile

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint  & MS Dynamics (CRM)

 

Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint & MS Dynamics (CRM)
 • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
 • Άριστη γνώση των SQL Server
 • Επιθυμητή γνώση των third party components Telerik και DevExpress
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

 

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει ΙΤ Security Engineer

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα “IT Security Services”, θα συμμετέχει στις προσφερόμενες λύσεις IT Security κ θα αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία υπηρεσιών IT Security 2+ έτη

 

Εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

 • Εμπειρία σε ΙΤ Security solutions όπως DLP, SIEM, Αuthentication, Encryption
 • ethical hacking mindset
 • Γενικότερη γνώση θεμάτων ασφάλειας δικτύων κ συστημάτων
 • Penetration Tests Internal & External (όπως π.χ. openvas, metasploit, nmap)
 • Vulnerability assessments
 • Firewall Installation & Policy Assessments (όπως ACLs, DMZs, WAF)

 

Επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες πιστοποιήσεις CEH, CISP or CISM

 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, εύκολη ομαδική συνεργασία
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία

 

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

(Ref SYSADM Tech)

e-mail: career@cbs.gr

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A wishes to hire:

 

 

Senior Voice Engineer

 

Required Qualifications:

 • University Bachelor degree in Network engineering /telecommunication field or any other quantitative discipline
 • At least 3 years of experience in a similar position as a Senior Network Engineer
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek & English language
 • Driving license is a necessity
 • Military obligations fulfilled for male candidates
 • Ability to travel in Greece and abroad

 

Responsibilities:

 • Design, install, configure & support Cisco Collaboration & Unified Communications Solutions

 

Desired skills:

 • Work experience requiring installation & configuration of Cisco Call Manager devices
 • CCNP Collaboration certification is a necessity
 • Experience in routing & switching technologies
 • Desirable CCNA/CCNP Routing & Security certification

 

 

 

Personal characteristics:

 • Organizational skills, combinational thinking, methodical and consistency
 • Decision making capability
 • Comfortable and efficient communication with clients / partners

 

 

 

Payment proportional to the level and expertise of each candidate

 

 

 

Send CVs to the Company: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

 

Senior Voice Engineer

                       

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 •  

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων Cisco Collaboration & Unified Communications

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες switching & routing
 • Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco Call Manager
 • Πιστοποίηση CCNP Collaboration απαραίτητη
 • Πιστοποίηση CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα

 

 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

 

 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

 

 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος

 

 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

 

 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

 

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

 

 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

 

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Required Qualifications:

 • University Bachelor degree in Network engineering /telecommunication field or any other quantitative discipline
 • At least 3 years of experience in a similar position as a Senior Network Engineer
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek & English language
 • Driving license is a necessity
 • Military obligations fulfilled for male candidates
 • Ability to travel in Greece and abroad

 

Responsibilities:

 • Design, install, configure & support
  • Firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
  • Wi-Fi
  • LAN
  • WAN

 

Desired skills:

 • Work experience requiring installation & configuration of Cisco devices is essential (Routers, Switches, Firewalls)
 • Experience in advanced routing technologies such as BGP
 • Desirable CCNA/CCNP Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Routing & Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Wireless certification

 

Personal characteristics:

 • Organizational skills, combinational thinking, methodical and consistency
 • Decision making capability
 • Comfortable and efficient communication with clients / partners

 

Payment proportional to the level and expertise of each candidate

 

 

Send CVs to the Company: το  career@cbs.gr