Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting, και θα συμμετέχει στην :

 

 • Συντήρηση και επέκταση των Data Analytics εφαρμογών της εταιρείας.
 • H εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης  στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών SQL. Επιθυμητές γνώσεις στην ανάπτυξη Reports με την χρήση Power BI, Reporting Services, Excel σαν interface σε SSAS. Γνώση Integration Services, Data Warehousing, Analysis Services θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Προοπτικές εξέλιξης

Συνεχής εκπαίδευση

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Network Security Engineer

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα. Θα συμμετέχει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση των έργων, καθώς και στην συστηματική υποστήριξη αυτών.

 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (Cisco, CheckPoint, Fortinet)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη WIFI, LAN και WAN δικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

 

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας που περιλαμβάνει  εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε routers, switches, firewalls
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & Switching ή αντίστοιχη απαραίτητη
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security ή αντίστοιχη επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless ή αντίστοιχη επιθυμητή

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, εύκολη ομαδική συνεργασία
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

(Ref SYSADM Tech)

e-mail: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.www.cbs.gr , ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Υπεύθυνο Λειτουργίας  Λογισμικού Εφαρμογών της Εταιρείας & BI expert

 

                    (Application EDP Manager/ BI expert)

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος ( DBA ή Developer ή consultant ή Application EDP manager) θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting 

και θα αναφέρεται στο Διευθυντή του τμήματος και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 

 

 • Υποστήριξη  των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας σε 200 users
 • Ενδεικτικά καθήκοντα : Δημιουργία BI reports, troubleshooting στις εφαρμογές , εκπαίδευση χρηστών , εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμογών , τεκμηρίωση
 • Ενδεικτικά  οι  εφαρμογές που υπάρχουν είναι : ERP MS NAV , MS CRM, MS BI, MS Share Point, HelpDesk Tools, Project Management Tools, HR applications
 • Συνεργασία με τον Electronic Data Processing  EDP System Engineer της εταιρείας
 • Η εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση  για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία , αρκεί ο υποψήφιος να έχει κατάλληλο υπόβαθρο.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης  στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Να έχει εμπειρία σε DBΑ  ή / και  Business Analytics  και BI συστήματα  ή/ και MS Share Point Portal, ή/και MS CRM ή/και ERP NAV ή αντίστοιχα
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία ως DBA ή developer ή consultant ή Application EDP manager
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Προοπτικές εξέλιξης

 

Συνεχής εκπαίδευση

  

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

The successful candidate

 

Will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 • Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).
 • At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management
 • Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects
 • Very good knowledge of ICT technologies
 • Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs
 • Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner
 • Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project
 • Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.
 • Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)
 • Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage  

 

 

Other skills

 • Strong leadership and interpersonal skills 
 • Technical aptitude
 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Strong project Management skills
 • Customer and results delivery oriented
 • Organizational skills
 • Reliability

 

We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

 

Please send your updated CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Internal Sales assistant στο τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή presales σε εταιρεία πληροφορικής.

 

Καθήκοντα Θέσης:

 

 • Επικοινωνία με το πελατολόγιο.
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Αποστολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 • Παρακολούθηση στόχων.  

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία στον χώρο (τουλάχιστον τριετής)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή γνώση MS Navision (ERP) και MS CRM

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται

 

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career @cbs.gr,

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and participate in all phases of software testing (development, system, regression, and integration) of the applications. Moreover, he/she will be responsible for creating end-to-end test plans, executing the plans and managing all activities to ensure that all product and quality objectives are met. More specifically his/her duties will be the following:

 

 • Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports
 • Map test specifications to software requirements
 • Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software
 • Conduct and document test execution, both manual and automated
 • Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes
 • Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables
 • Work closely with developers to resolve defects
 • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

 

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector
 • Proven experience in corresponding positions
 • Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs
 • Advanced technical, analytical and problem-solving skills
 • Team spirit and strong will for further improvement
 • Greek native speaker, fluent in English at written and spoken level
 • Advanced customer service and communication skills
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

 

Desired Qualifications

 • Ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Experience with software development as well as automated testing is a big plus
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira software
 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Training opportunities
 • Professional development

 

All applications are considered strictly confidential

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

([Ref Soft QA Eng])

The successful candidate

 Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

Desired Qualifications

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Knowledge of Oracle Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Soft Eng]

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing Java applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Proven experience in corresponding positions of 4 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Eclipse IDE for Java EE Developers, Java, JSP/JSF, Liferay Portal
 • Very good PostgreSQL knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

 

 [Ref Java Sen Soft Eng]

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 


Senior Voice Engineer
                        


  Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:


•    Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων Cisco Collaboration & Unified Communications

 

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών
•    Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
•    Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
•    Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•    Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Επιθυμητά Προσόντα:
•    Εμπειρία σε τεχνολογίες switching & routing
•    Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco Call Manager
•    Πιστοποίηση CCNP Collaboration απαραίτητη
•    Πιστοποίηση CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή


Προσωπικά χαρακτηριστικά:

•    Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
•    Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
•    Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες


 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια


Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο ή περισσότερους SharePoint Developer(s)

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στoν προϊστάμενο της διεύθυνσης   και θα είναι υπεύθυνος/η για τo Development of Share Point Applications

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint

 

 • Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint
 • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
 • Άριστη γνώση των SQL Server
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Άμεση πρόσληψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

ή πληροφορίες : Κα Σοφία Πετράκη , +30 210 6492800