Ιδιωτικός Τομέας | CBS


Ιδιωτικός Τομέας

O Ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει συνεργασίες στους εξής κλάδους:


 

Βαριά Βιομηχανία

Κατασκευαστικές

Ναυτιλία

Ενέργεια

Διαφήμιση

Υγεία

Οικονομικός Τομέας

Χρηματιστήριο

Ασφαλιστικές

Εκπαίδευση

Παροχή Τηλεπικοινωνίας

Παροχές Διαδικτύου

Επιχειρήσεις