Δημόσιος Τομέας | CBS


Δημόσιος Τομέας

O Δημόσιος τομέας περιλαμβάνει συνεργασίες στους εξής κλάδους:


 

Δημόσιοι Οργανισμοί

ΔΕΚΟ

Δήμοι

Εκπαίδευση

Σώματα Ασφαλείας