SDWAN, Το WAN αλλάζει....με την Cosmos Business Systems

SDWAN, Το WAN αλλάζει....με την Cosmos Business Systems

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών, οι δυνατότητες που δίνει το cloud και γενικότερα,  η ανάγκη να καταστούν  οι οργανισμοί πιο ανταγωνιστικοί και ασφαλήςμειώνοντας  τα λειτουργικά  κόστη στο ελάχιστο δυνατόν, απαιτούν τον επανασχεδιασμό των δικτύων με βάση την σύγχρονη τεχνολογία του SD WAN.

 

Η Cosmos Business Systems, διασφαλίζει την επιτυχημένη   υλοποίηση ενός  έργου SD WAN, αξιοποιώντας την μοναδική  εμπειρία  της στην υλοποίηση αντίστοιχων σύνθετων έργων, επιλέγοντας κάθε φορά την πιο αξιόπιστη και κατάλληλη τεχνολογική λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

 

Ο σχεδιασμός δικτυακών έργων με βάση την  SD WAN τεχνολογία, μας προσφέρει μια σειρά από σημαντικά οφέλη:

  • Πλήρης visibility των εφαρμογών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, καθώς και των βασικότερων  ποιοτικών χαρακτηριστικών  των κυκλωμάτων διασύνδεσης.
  • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών ανά τύπο εφαρμογής, με ένα δυναμικό τρόπο, ώστε στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών ενός κυκλώματος διασύνδεσης, το συγκεκριμένο traffic  να μπορεί να βγει από άλλο διαθέσιμο κύκλωμα που υποστηρίζει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  • Αναγνώριση cloud εφαρμογών  & υπηρεσιών  και σύμφωνα με τα best practices. Δρομολογούνται απευθείας από τα sites, όσο πιο κοντά στην πηγή, με αποτέλεσμα οι BW ανάγκες  για μισθωμένα κυκλώματα για σύνδεση με τα κεντρικά datacenter, να μειώνονται διαρκώς.

Με τη συγκεκριμένη τεχνολογική λύση,  καλύπτονται οι ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ καταστημάτων σε:

  • Τραπεζικούς & Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Δομές Υγείας και Διαγνωστικά κέντρα
  • Εμπορικές αλυσίδες εμπορίου
  • Ναυτιλιακές εταιρείες

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της
Cosmos Business Systems
για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες σας.

 

Ρίζος Ηλίας

Telecom Division Director

rizose@cbs.gr

 

Τηλ: 210 6492800
Fax: 210 6464069
 
www.cbs.gr

 

 


Σχετικά με την Cosmos Business Systems AEBE

Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
 
H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι:
 
IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers  (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases, Security), Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) και leasing εκτυπωτικών συστημάτων.
Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα παράγει κάθετες λύσεις για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών  (Archium), την Ναυτιλία (Sea Observer) και την Γεωχωρική διαχείριση Human Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει  λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD) και GIS (Arc Info).
Telecom & Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας   (Unified  Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει λύσεις φυσικής ασφάλειας, περιμετρικής επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα.
Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και συμβάσεις outsourcing και συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions.