Disaster Recovery – a luxury or a neccessity? | CBS


Disaster Recovery – a luxury or a neccessity?

 

Το ζήτημα:

Στην νέα ψηφιακή εποχή που ζούμε, το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity) και η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Ανεξάρτητα από το πόσο σωστά είναι οργανωμένη μια επιχείρηση, ο κίνδυνος μιας αναπάντεχης διακοπής στην λειτουργία της είναι πάντα υπαρκτός. Μερικοί παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν σε αυτό είναι:

 • Φυσικές καταστροφές
 • Ψηφιακές επιθέσεις ( π..χ ransomware attack) η και οργανωμένες επιθέσεις (απάτες)
 • Αποτυχία της λειτουργίας συστημάτων (HW/SW)
 • Aνθρώπινα λάθη που μπορούν να φέρουν μια επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής

 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η πλειοψηφία των εταιριών θα κληθεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα περιστατικό φυσικής καταστροφής, κυβερνοεπίθεσης ή άλλου σοβαρού «ατυχήματος-συμβάντος» μέσα σε ένα διάστημα 6 ετών. Κάθε ώρα απρόβλεπτης διακοπής των λειτουργιών ενός οργανισμού από τέτοιου είδους αιτίες ενδέχεται να επιφέρει ένα βαρύ οικονομικό (κι όχι μόνο) πλήγμα.

 

 

Η αναγκαιότητα:

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο για ένα οργανισμό και την επιχειρησιακή του συνέχεια, η «ανάπτυξη» ενός έτοιμου μηχανισμού ο οποίος θα εξασφαλίζει τον  συγχρονισμό των συστημάτων (Servers, Applications, Settings, Network) και βεβαίως των πολύτιμων δεδομένων (Data) αυτού, σε κάποια άλλη τοποθεσία, επιτρέποντας του την συνέχεια της λειτουργίας του εκεί, είτε μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στην κύρια τοποθεσία λειτουργίας της (Primary Site)  ή και να λειτουργήσει σε νέα μόνιμη βάση στην νέα τοποθεσία (DR Site) αν αυτό απαιτηθεί.

 

 

Η λύση:

Με τον όρο Disaster Recovery αναφερόμαστε στην χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών που εξασφαλίζουν την συνέχεια της παροχής των εταιρικών υπηρεσιών  μετά από μια ολική καταστροφή με ενδεχόμενο και την πιθανή μερική απώλεια δεδομένων.

 

Για να καταφέρει ένας οργανισμός να επιτύχει γρήγορο και αποτελεσματικό Disaster Recovery, δηλαδή να επαναφέρει τα συστήματα του γρήγορα και χωρίς προβλήματα μετά από κάποια καταστροφή, χρειάζεται καλός σχεδιασμός, και ένα πλάνο μετάβασης (Recovery Plan)

 • Recovery Plan:  Περιγράφει τα βήματα και την διαδικασία αλλά και προσδιορίζει τις σημαντικές υπηρεσίες του οργανισμού δηλαδή τα συστήματα εκείνα που θα χρειαστεί να γίνει η επαναφορά τους με μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων.
 • Recovery Plan testing: Σημαντικό είναι να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάποια tests ώστε να διαπιστώνεται αν η υπάρχουσα DR υλοποίηση εξυπηρετεί τις ανάγκες, αν δηλαδή λειτουργούν οι μηχανισμοί του DR και τί θα πρέπει να διορθωθεί ή να εμπλουτιστεί.

 

Σημαντικοί παράγοντες στην εκπόνηση ενός recovery plan είναι :

 • RPO (Recovery Point Objective) Περιγράφει τη μέγιστη επιτρεπτή απώλεια στα δεδομένα που θα χαθούν στην κλίμακα του χρόνου από το τελευταίο στιγμιότυπο τους που υπάρχει διαθέσιμο μέσω του μηχανισμού
 • RTO (Recovery Time Objective) αναφέρεται στο downtime και αφορά τον χρόνο που απαιτείται να επανέλθει κάποιο σύστημα από την καταστροφή μέχρι να είναι διαθέσιμο λειτουργικά στους τελικούς χρήστες.

 

O σχεδιασμό μιας λύσης Disaster recovery καθώς και του κατάλληλου recovery plan, που επιτρέπει σχεδόν άμεσα την επαναφορά δεδομένων και εφαρμογών, θα επιτρέψει σε έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους RTO (Recovery Time Objective) και RPO (Recovery Point Objective) που έχει θέσει με βάση την επιχειρησιακή του ανάγκη.

 

Εφαρμογή DR λύσης:

Το πεδίο εφαρμογής μιας λύσης disaster recovery μπορεί να είναι:

 •  Από υποδομή on-premise σε άλλη on-premise υποδομή (γεωγραφικά σε άλλη περιοχή)
 • Από υποδομές που λειτουργούν στο public cloud σε άλλη public cloud υποδομή
 • Σε υποδομές private clouds ή και Hybrid υποδομές

 

 

Το DR σήμερα

Η αγορά στον συγκεκριμένο τομέα για κλασικά συστήματα disaster recovery έχει βιώσει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Η έλευση και η αυξανόμενη υιοθέτηση cloud-based DR υπηρεσιών (που αναφέρονται ως disaster recovery as a service ή DRaaS) έχει μεταμορφώσει την αγορά και έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην αντικατάσταση των παραδοσιακών DR συστημάτων.

 

Παράλληλα διεύρυνε το πεδίο αποδοχής και υλοποίησης DR λύσεων από τις μικρο-μεσαίες εταιρείες και startups. Η αιτία αφορά το κόστος και την εξοικονόμηση χρημάτων και επενδύσεων σε DR τεχνικές υποδομές.

 

 

Το συμπέρασμα

Είναι λοιπόν το DR σήμερα μια τεχνολογική πολυτέλεια η αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων;

 

Με την σταδιακή υιοθέτηση όλο και περισσότερο λύσεων DRaaS η αρχική επένδυση πλέον δεν «τρομάζει» το συντριπτικό ποσοστό των σύγχρονων επιχειρήσεων και γίνεται πλέον αναγκαιότητα.


Leave a comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.