Modern Workplace - The Solution of Microsoft from Cosmos

Modern Workplace - The Solution of Microsoft from Cosmos

To τελευταίο διάστημα όλες οι εταιρίες πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών χρησιμοποιούν το ορό MODERN WORKPLACE και τις λύσεις που προσφέρουν για αυτό.

 

Με το όρο MODERN WORKPLACE ( να τολμήσουμε να δώσουμε τον όρο  νέο επιχειρησιακό περιβάλλον  ) εννοούν την  δυνατότητα να δουλεύουν όλοι, εντός ή εκτός των κτιρίων (sites)  των επιχειρήσεων που εργάζονται,  με διαφορετικές συσκευές - λειτουργικά  (πχ PCs - tablets – smartphones ), always connected ,  ώστε  άμεσα να  προσφέρουν ανταγωνιστικά  και καλύτερα προϊόντα και Υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επίσης να έχουν την δυνατότητα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μέσα από τα νέα κανάλια (social) επικοινωνίας να προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές. Και όλα αυτά μέσα από επιχειρησιακά ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον.

 

H πρόκληση (challenge) για τις επιχειρήσεις και το ΙΤ αυτών είναι η εξής: πως να διαχειριστούν, ελέγξουν , προστατεύσουν και να είναι συμμορφωμένες (compliance) με τα διάφορα standards όταν οι υπάλληλοι δουλεύουν είτε στο κεντρικό γραφείο είτε στα περιφερειακά γραφεία είτε στο δρόμο είτε από remote places και με διαφορετικές πλέον συσκευές και πλατφόρμες πχ IOS, Android , Windows.

 

Όλες οι μεγάλες εταιρείες δίνουν λύσεις και υπηρεσίες για το Modern Workplace όμως εδώ θα αναφερθούμε στις λύσεις και υπηρεσίες Public Cloud της Microsoft και συγκεκριμένα στα προϊόντα και υπηρεσίες με την ονομασία Microsoft 365.

 

Η λύση που δίνει η Microsoft στο δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι το Microsoft 365. Η παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να εργάζονται άμεσα – συνεργατικά από διαφορά μέρη και με διαφορετικές συσκευές ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατόν για τους οργανισμούς τους. Και όλα αυτά σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές επιχειρησιακό περιβάλλον.

 

To Microsoft 365 συμπεριλαμβάνει το Office 365 τα Windows 10 και το Enterprise Mobility & Security (Σχήμα 1)

   

  • Το Office 365 περιέχει τις εφαρμογές office για PC, MAC, iOS, Android αλλά και τις υπηρεσίες email, file storage and collaboration, meetings, και άλλες.
  • Windows 10  The most productive and secure version of Windows with comprehensive deployment, device, and app management.
  • Enterprise Mobility + Security (EMS) Υπηρεσίες με τις οποίες ελέγχουμε , διαχειριζόμαστε χρήστες – συσκευές και δεδομένα. Δηλαδή το Microsoft Intune, Azure AD Premium, and Azure Rights Management

 

 

Το πλεονεκτήματα του Microsoft 365 είναι :

 

Unlocks Creativity: Διαθέτει καινοτόμα εργαλεία με AI που βοηθούν στη δημιουργικότητα

Built for Teamwork: Επιτρέπει την ομαδική εργασία και τη συνεργασία μέσω εργαλείων για την συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Το Microsoft Teams είναι κόμβος για την ομαδική εργασία, όπου οι χρήστες συνομιλούν, διαχειρίζονται συναντήσεις και μοιράζονται αρχεία και εφαρμογές

Integrated for simplicity: Βοηθά την μείωση της πολυπλοκότητας, αυξάνει την ευελιξία και να κάνοντας πιο εύκολη την υιοθέτηση και διαχείριση τεχνολογιών και τελικά μειώνουμε τα κόστη. H πλατφόρμα παρέχει την κεντρική εγκατάσταση, διαχείριση όλων των πόρων συσκευών όπως κινητά υπολογιστές, tablet σε όλες τις πλατφόρμες.

Intelligent Security: Παρέχει ολιστική ασφάλεια στους χρήστες, τις συσκευές, τις εφαρμογές και τα δεδομένα.

 

Microsoft 365 εκδόσεις

 

H έκδοση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 300 χρήστες είναι η Microsoft 365 Business. Για μεγαλύτερους οργανισμούς υπάρχουν τα Μ365 E3 και Μ365 Ε5. Η Microsoft 365 Business είναι ολοκληρωμένη λύση για τις επιχειρήσεις στο Ελλαδικό Χώρο διότι περιέχει πολλά από  τα  χαρακτηριστικά των Enterprise λύσεων δηλαδή των Ε3 – Ε5 εκτός τα Advanced threat protection, security, and collaboration tools. .

 

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες:

  • Exchange Online - the messaging and collaboration platform
  • SharePoint Online - efficient collaboration and communication in the digital workplace
  • Microsoft Teams - keeping your team in sync
  • Microsoft Intune - managing all of your users' devices
  • Windows 10 Enterprise - fast and secure modern OS
  • Office 365 ProPlus - productivity in the cloud

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τις λύσεις Ασφάλειας που δίνει η πλατφόρμα η οποία εχει ένα ολιστική προσέγγιση ως προς τα Identities , data applications, και τα devices across on-premises, cloud, and mobile. Οι πυλώνες της προσέγγισης τoυ Microsoft Security είναι τέσσερις :  

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε στο Identity και Access Management έχουμε δυνατότητες όπως MFA (Multi-Factor Authentication ) και Conditional Access Control (ΣΧΗΜΑ 2).

 

Multi Factor Authentication

Με το multi Factor Authentication εξασφαλίζουμε ότι ο χρήστης που ζήτα access στο Microsoft 365 είναι αυτός που πρέπει και όχι πχ κάποιος που έχει τα credentials (user name και password). Πλέον εφόσον δοθεί το δικαίωμα πρόσβασης θα δοθεί η πρόσβαση  μόνο στους πόρους που του έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα.

 

 

 

Conditional Access (Πρόσβαση υπό όρους)

Η πρόσβαση υπό όρους βοηθά στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων αξιολογώντας τους χρήστες, τις συσκευές, τις εφαρμογές, την τοποθεσία και τον κίνδυνο, προτού παραχωρήσετε πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι μόνο οι εγκεκριμένοι χρήστες και οι συσκευές έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους της εταιρείας.