Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr , ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Systems Presales Engineer Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής (ανεξαρτήτως τόπου διαμονής)

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου,  θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

 

τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.

 

 


Candidate Profile

 

 • ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης επιθυμητός
 • Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems απαραίτητη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Dell ή αντίστοιχα
 • Προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημοσίου τομέα, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

Application Software Engineer ASP.NET /C#

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of MS Entity Framework
 • Knowledge of Oracle or/and MS SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Web services (SOAP, REST)
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

 


Desired Qualifications

 

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Angular

 

 


Other skills

 

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:

 

Λογιστής/Φοροτεχνικός

 

 

Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

- Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

- Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστική/ελεγκτική εταιρεία ή οργανωμένο λογιστήριο 

- Αποδεδειγμένη γνώση Φορολογικής & Εργατικής Νομοθεσίας

- Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π και Δ.Λ.Π.

- Γνώση ERP και Reporting (Επιθυμητή εμπειρία στη χρήση λογιστικού προγράμματος MS Dynamics NAVISION)

- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

- Πολύ καλό χειρισμό Excel.

 


Ικανότητες:

 

- Επικοινωνία και συνεργασία

- Ευελιξία

- Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

- Αναλυτική σκέψη & συνθετική σκέψη

- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και αυστηρών deadlines

- Προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 

- Εμπειρία σε ανάλογη θέση

- Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 

- Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

- Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 


Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 

- Εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη:

- Wi-Fi

- LAN

- WAN

 


 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

- Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches)

- Πιστοποίηση CCNA Routing & switching επιθυμητή

- Πιστοποίηση CCNA Wireless επιθυμητή

 


Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

- Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 

- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

- Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

 


Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων επιλέγοντας Αίτηση

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

 

Περιγραφή Θέσης

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS , ενδιαφέρεται να προσλάβει Solution Architect.

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Presales και υποστήριξης πωλήσεων με αρμοδιότητες τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), την αρχιτεκτονική λύσεων, ραντεβού και επικοινωνία με πελάτες.

 

 

Προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη είναι επιθυμητή.

 


Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων - ICT
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις Επιπέδου Cisco CCNP / CCNP-Voice / Cisco CCDE / HP ASE (Network) / HP MASE (Network) / Huawei ή άλλων αντίστοιχων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
 • Γνώση της τεχνολογίας των δικτύων και ικανότητα σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών λύσεων
 • Δυνατότητα σχεδιασμού λύσεων φωνής (Cisco Call Manager) – Θα εκτιμηθεί

 


Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολύ απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
 
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

Software Engineer (Full stack - Angular/ Core) 

 

 

The successful candidate

 

Will join the software & consulting department for developing Angular/ Core within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

What we do:

 

•  We create cloud based distributed systems with microservices

 

 

Our stack:

 

 • C#
 • Angular
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

 

 

Must have:

 

 • At least 2+ years experience with , C# and Angular
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

  

 

Nice to have:

 

 • Kubernetes knowledge
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality  

 

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

 

 

Software Business Analyst

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

 

 


Main Responsibilities And Tasks

 


By applying your knowledge and experience you will be involved in the whole life cycle of projects from a business perspective, acting as counterpart to the client’s Teams and will be engaged in the following activities:

 

 • Understand the needs of clients through the business requirements collection process;
 • Create detailed Application Software requirements/Use cases, and clearly articulate desired Application Software functionality;
 • Own the Application Software tasks and prioritize possible enhancements, client and internal requests;
 • Collaborate with internal teams to deliver great product to the client;
 • Create and manage business and release schedules including tasks, milestones, and dependencies across multiple concurrent projects and cross teams;
 • Prepare and drive collection of metrics related to features completeness and success;
 • Communicate to encourage teamwork and cooperation between teams.

 


Requirements

 

 • BSc or MSc degree or equivalent experience relevant to application software requirements analysis;
 • High self-motivation and determination to succeed;
 • Prior experience in software engineering is a distinctive advantage;
 • Excellent knowledge of English;

 

 


Skills

 

 • Passion for and ability to understand customer needs and deliver great solutions;
 • Excellent communication skills;
 • Strong organizational skills: task prioritization, effective time management, meeting facilitation, conflict resolution, excellent communication and cross-functional teamwork;
 • Results orientated, very focused, ability to prioritize.

 

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

The successful candidate

 

Will join the software & consulting department for managing the software applications infrastructure and building & deploying new software releases within co-founded and / or research projects as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 

 • Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Administrative skills (administering servers/Operating System, installing software applications, troubleshooting)
 • Managing code versions, automation of processes, build & deployment of code, managing software releases
 • Understand the basics of software development
 • Familiar with the Java technology stack
 • Familiar with web/application servers (ie Apache, Tomcat, Liferay)
 • Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
 • Familiar with development tools (focus on IntelliJ)
 • Advanced Knowledge of
  • Build tools: ant, ivy, maven
  • Continuous Integration / Continuous Delivery: Jenkins (preferably proficient in the use of pipelines)
  • Software Component Manager: Nexus
  • Version Control: Git
  • Linux: (administration/shell scripting) (focus on Ubuntu, CentOS)
  • Familiar with IT Security aspects

 

 

Nice to have

 

 • Knowledge of
  • Configuration management (focus on Chef, Puppet)
  • Ansible
  • Software containerization (focus on Docker)
  • Container orchestration (focus on Kubernetes)
  • VMWare configuration

 

Other skills

 

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

 

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Junior Field Systems Engineer

 

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη και την εγκατάσταση συστημάτων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 

• Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο

• Ηλικία 24 - 30 ετών

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται

• Δυνατότητα μετακίνησης με ΙΧ αυτοκίνητο ή μηχανή

 

 

Εμπειρία σε:

 

• Τεχνολογίες Microsoft (Windows OS, Office suite, Office 365)

• Εγκατάσταση, υποστήριξη σε PCs, Notebooks και εκτυπωτές

 

 

Επιθυμητή εμπειρία σε:

 

• Backup solutions (Backup Exec, Veeam)

• Antivirus solutions (Symantec, ESET)

• Security solutions (Symantec, WatchGuard)

• Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

• Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια

• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

• Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες

• Συστάσεις επιθυμητές

 

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career @cbs.gr

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

 

Required Skills and Competencies


• Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
• Liferay Portal (versions 6, 7)
• Java 1.8
• JSF/JSP
• Primefaces
• Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
• Proficient with GIT
• Familiar with unit testing
• Ant/Maven/Gradle
• Familiar with IT Security aspects
• Technical and analytical skills and problem-solving skills
• Experience in corresponding positions of 2+ years
 

 


Nice to have Knowledge of:


• Docker Containers
• Devops Mindset (Jenkins, Nexus)
• Spring MVC
• Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)

 

 

Other skills


• Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
• Organizational skills
• Particular emphasis on team working ability
• Reliability
• Good communication skills

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr