Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

 

 

Senior Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται

- Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- Microsoft 365

- Microsoft Azure

- Microsoft Windows Servers

- Microsoft Windows 10

 

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- VMware vSphere

- Microsoft Hyper-V

- Microsoft SQL Server

- Microsoft Exchange Server

- Security solutions

- Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

- Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια

- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

- Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες

- Πάθος με την τεχνολογία

- Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

 

 

 

MS Dynamics CRM Developer (Fulltime or Part time remote presence accepted)

 

The successful candidate will join the Enterprise Software department and will have the following responsibilities:

 

- Design and implement MS Dynamics CRM solutions so as to be fully compliant with customers’ business processes

- Integration of Dynamics CRM solution into other client’s systems like ERP, Intranet

- Design, code, test CRM application modules

- Participate in execution and documentation of tests, ensuring that the application meets agreed Quality standards

- Close cooperation with client teams and follow up business requirement

 

Required Qualification

- Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) , or in relative sciences

- 2+ years of recent experience with development of MS Dynamics CRM applications

- Technical background including C#, .Net, SQL Server

- Advanced technical, analytical and problem-solving skills

- Advanced customer service and communication skills

- Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to CRM technical specifications

- Very good knowledge of English at written and spoken level

- Recommendations (if any)

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

 

We offer:

- A modern and friendly work environment at Cosmos premises and/or possibility of teleworking from his own environment (from all over the Greek or Cyprus territory)

- Prospects for a strong growth of the company's activities

- Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

 

 

Senior Account Manager για την Βόρεια Ελλάδα

 

Περιγραφή Θέσης

- Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.

- Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

- Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

- Παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της από το στάδιο της διαβούλευσης μέχρι και το στάδιο της παραλαβής πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής έργου δημοσίου.

- Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου

- Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

- Γνώση των διαδικασιών και των σταδίων δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων.

- Δυνατότητα παρουσίασης και υποστήριξης λύσεων πληροφορικής σε φορείς δημοσίου.

- Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

- Δίπλωμα οδήγησης.

 

 

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Senior Network Engineer

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                        

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

                          Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης. 
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr