Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. , ενδιαφέρεται να προσλάβει
 

 

IT Solution Architect
 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Presales και υποστήριξης πωλήσεων με αρμοδιότητες τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένων Έργων (ΟΠΣ) και την αρχιτεκτονικό σχεδιασμό λύσεων.
 

 

 

Ο ρόλος:
 

 • Καταγράφει τις ανάγκες των πελατών για τον προσδιορισμό της κατάλληλης λύσης, είτε κατόπιν ραντεβού στον πελάτη, είτε τηλεφωνικά σε μικρότερης πολυπλοκότητας έργα
 • Καθοδηγεί και ενημερώνει τον πελάτη, δρώντας ως Trusted Technology Advisor, για τα global best practices, industry trends και τυχόν παρόμοια case studies.
 • Σχεδιάζει λύσεις σε τεχνολογίες συστημάτων (servers-storage- backup κλπ) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες των κατασκευαστών (είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και τα εσωτερικά τμήματα της εταιρίας που ασχολούνται με συμπληρωματικά αντικείμενα όπως Networking, Services κλπ.
 • Προσδιορίζει το αναλυτικό ΒοΜ της λύσης με εργαλεία των κατασκευαστών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προ κοστολόγηση του έργου.
 • Συντάσσει τεχνική περιγραφή, σχεδιάγραμμα υλοποίησης λύσης (Ηigh Level Design) & ό,τι άλλο απαιτηθεί,  στο πλαίσιο του σχεδιασμού της λύσης για συγκεκριμένο έργο.
 • Παρουσιάζει τις ανωτέρω λύσεις στον πελάτη, αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της λύσης έναντι εναλλακτικών, επισημαίνει τεχνικά στοιχεία που χρήζουν προσοχής και βελτιστοποιεί την λύση βάσει παρατηρήσεων του πελάτη.
 • Παρακολουθεί την αγορά της πληροφορικής και εκπαιδεύεται σε διαφορετικές τεχνολογίες για να διατηρήσει την τεχνογνωσία του στον σχεδιασμό λύσεων.
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα/προφίλ:
 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Πληροφορικής και συστημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής
 • Γνώση ή/και εμπειρία στον σχεδιασμό λύσεων High Performance Computing, GPU Clusters, Data Center Infrastructure, Virtual Desktop Infrastructure, Hyper Converged Infrastructure.
 • Γνώση έστω και θεωρητική σε τεχνολογίες Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud
 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

 

 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 
 

Κωδικός αναφοράς

IT Solution Architect

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου,  θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.


Candidate Profile

 

 • ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης επιθυμητός
 • Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems απαραίτητη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Dell ή αντίστοιχα
 • Προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημοσίου τομέα, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων 

Κωδικός αναφοράς

Senior Systems Presales Public S

The successful candidate

Will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 


Required Skills and Competencies

 • Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).
  • At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management
  • Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects
  • Very good knowledge of ICT technologies
  • Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs
  • Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner
  • Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project
  • Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.
  • Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)
  • Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage  

 


Other skills

 • Strong leadership and interpersonal skills 
  • Technical aptitude
  • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
  • Strong project Management skills
  • Customer and results delivery oriented
  • Organizational skills
  • Reliability

 


We offer:

 • A modern and friendly work environment
  • Prospects for a strong growth of the company's activities

The successful candidate

Will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 


Required Skills and Competencies

 

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector
 • Proven experience in corresponding positions
 • Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs
 • Ability to:
 •  
  • Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports
   • Understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
   • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle
   • Work closely with developers to resolve defects
   • Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables
   • Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes
   • Conduct and document test execution, both manual and automated
   • Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software
   • Map test specifications to software requirements
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira application

 

 

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει
 

IT Administrator
 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών υποδομών ΙΤ της εταιρείας, καθώς και την καθημερινή υποστήριξη των χρηστών και επίλυση προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 3+ έτη

 

Απαραίτητη αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

 • Τεχνολογίες Microsoft
  • Microsoft365 & Azure
  • Exchange Server
  • Active Directory & domain infrastructure services
  • Windows Server 2008-2019 & Windows 10
  • Hyper-V
  • SQL Server
 • Τεχνολογίες VMware
  • vSphere 6.0-6.7
 • Servers & storages HP, IBM, Dell, Lenovo
 • SAN FC & iSCSI
 • Veritas BackupExec
 • Veeam
 • Symantec Endpoint Protection

 

Επιθυμητή εμπειρία σε: 

 • Security solutions (Symantec, Cisco, Fortinet)
 • Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

The role:

The IT Support engineer maintains the computer networks of all types, providing technical support and ensuring the whole company runs smoothly. IT Support monitors and maintains the company computer systems, installs and configures hardware and software, and solves technical problems. 

Duties and responsibilities:

 • Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks
 • Responding in a timely manner to service issues and requests
 • Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone)
 • Setting up accounts for new users
 • Repairing and replacing equipment as necessary
 • Testing new technology
 • Possibly training more junior staff members


Job qualifications and requirements:

 • OS installation & support (Win, MacOS & Linux)
 • Antivirus
 • Office 365 suite
 • Collaboration tools support (WebEx, MS Teams, Jabber)
 • End-user devices repair, maintenance, configurations
 • End-user training
 • SW & HW installation
 • User data migration
 • Mobile Devices Management


We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Personal and professional development

Application Software Engineer ASP.NET /C#

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of MS Entity Framework
 • Knowledge of Oracle or/and MS SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Web services (SOAP, REST)
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

 


Desired Qualifications

 

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Angular

 

 


Other skills

 

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 

- Εμπειρία σε ανάλογη θέση

- Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 

- Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

- Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 


Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 

- Εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη:

- Wi-Fi

- LAN

- WAN

 


 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

- Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches)

- Πιστοποίηση CCNA Routing & switching επιθυμητή

- Πιστοποίηση CCNA Wireless επιθυμητή

 


Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

- Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 

- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

- Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

 


Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων επιλέγοντας Αίτηση

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

Software Engineer (Full stack - Angular/ Core) 

 

 

The successful candidate

 

Will join the software & consulting department for developing Angular/ Core within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

What we do:

 

•  We create cloud based distributed systems with microservices

 

 

Our stack:

 

 • C#
 • Angular
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

 

 

Must have:

 

 • At least 2+ years experience with , C# and Angular
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

  

 

Nice to have:

 

 • Kubernetes knowledge
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality  

 

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

 

 

Software Business Analyst

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

 

 


Main Responsibilities And Tasks

 


By applying your knowledge and experience you will be involved in the whole life cycle of projects from a business perspective, acting as counterpart to the client’s Teams and will be engaged in the following activities:

 

 • Understand the needs of clients through the business requirements collection process;
 • Create detailed Application Software requirements/Use cases, and clearly articulate desired Application Software functionality;
 • Own the Application Software tasks and prioritize possible enhancements, client and internal requests;
 • Collaborate with internal teams to deliver great product to the client;
 • Create and manage business and release schedules including tasks, milestones, and dependencies across multiple concurrent projects and cross teams;
 • Prepare and drive collection of metrics related to features completeness and success;
 • Communicate to encourage teamwork and cooperation between teams.

 


Requirements

 

 • BSc or MSc degree or equivalent experience relevant to application software requirements analysis;
 • High self-motivation and determination to succeed;
 • Prior experience in software engineering is a distinctive advantage;
 • Excellent knowledge of English;

 

 


Skills

 

 • Passion for and ability to understand customer needs and deliver great solutions;
 • Excellent communication skills;
 • Strong organizational skills: task prioritization, effective time management, meeting facilitation, conflict resolution, excellent communication and cross-functional teamwork;
 • Results orientated, very focused, ability to prioritize.

 

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr