Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

 

 

Senior Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται

- Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- Microsoft 365

- Microsoft Azure

- Microsoft Windows Servers

- Microsoft Windows 10

 

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- VMware vSphere

- Microsoft Hyper-V

- Microsoft SQL Server

- Microsoft Exchange Server

- Security solutions

- Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

- Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια

- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

- Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες

- Πάθος με την τεχνολογία

- Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

 

 

 

MS Dynamics CRM Developer (Fulltime or Part time remote presence accepted)

 

The successful candidate will join the Enterprise Software department and will have the following responsibilities:

 

- Design and implement MS Dynamics CRM solutions so as to be fully compliant with customers’ business processes

- Integration of Dynamics CRM solution into other client’s systems like ERP, Intranet

- Design, code, test CRM application modules

- Participate in execution and documentation of tests, ensuring that the application meets agreed Quality standards

- Close cooperation with client teams and follow up business requirement

 

Required Qualification

- Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) , or in relative sciences

- 2+ years of recent experience with development of MS Dynamics CRM applications

- Technical background including C#, .Net, SQL Server

- Advanced technical, analytical and problem-solving skills

- Advanced customer service and communication skills

- Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to CRM technical specifications

- Very good knowledge of English at written and spoken level

- Recommendations (if any)

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

 

We offer:

- A modern and friendly work environment at Cosmos premises and/or possibility of teleworking from his own environment (from all over the Greek or Cyprus territory)

- Prospects for a strong growth of the company's activities

- Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

 

 

Senior Account Manager για την Βόρεια Ελλάδα

 

Περιγραφή Θέσης

- Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.

- Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

- Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

- Παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της από το στάδιο της διαβούλευσης μέχρι και το στάδιο της παραλαβής πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής έργου δημοσίου.

- Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου

- Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

- Γνώση των διαδικασιών και των σταδίων δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων.

- Δυνατότητα παρουσίασης και υποστήριξης λύσεων πληροφορικής σε φορείς δημοσίου.

- Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

- Δίπλωμα οδήγησης.

 

 

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Senior Network Engineer

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                        

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

                          Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Cosmos Consulting  SA ( member of Cosmos Business Systems Group)

Application Software Engineer JSP/JSF, Liferay Portal (remote presence accepted)

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing Java applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector. The candidate is not obliged to be present in Cosmos Premises. ( work remotely is permitted , in any area of Greece/ Cyprus/abroad)

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree (or higher) in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) , or in relative sciences
 • Proven experience in corresponding positions of min 2 + years is absolutely essential
 • Good knowledge of Eclipse IDE and/or IntelliJ IDEA for Java EE Developers, Java, JSP/JSF, Liferay Portal, Spring Boot
 • Very good PostgreSQL knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Good knowledge of MVC, Entity Framework
 • Good knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Good knowledge of Javascript
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (if required)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment at Cosmos premises and/or possibility of teleworking from his own environment (from all over the Greek or Cyprus territory)
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr or Call Mrs Sofia Petraki at +30 6492800.

 [Ref Java Soft Eng]

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Presales Public Sector, Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος, και θα είναι υπεύθυνος/η για:

 

Tην σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ) με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.

 

 

Candidate Profile

•    Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας

•    Γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•    Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems ή / και δίκτυα, Λογισμικό

•    Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

•    Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Dell, Oracle ή αντίστοιχα

•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες  θέσεις Presales Managers, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.

 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται

 

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο e-mail: career@cbs.gr

Account Manager Δημοσίου Τομέα για την Βόρεια Ελλάδα

 

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου τομέα της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.
 • Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

SharePoint Developer

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στoν προϊστάμενο της διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνος/η για τo:

Development of Share Point Applications

 

Candidate Profile

• Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

• Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint

Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:

• Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint

• Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio

• Άριστη γνώση των SQL Server

 

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Άμεση πρόσληψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: e-mail: career@cbs.gr

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης. 
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

IT Support Engineer

 

The role:

The IT Support engineer maintains the computer networks of all types, providing technical support and ensuring the whole company runs smoothly. IT Support monitors and maintains the company computer systems, installs and configures hardware and software, and solves technical problems.

Duties and responsibilities:

 • Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks
 • Responding in a timely manner to service issues and requests
 • Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone)
 • Setting up accounts for new users
 • Repairing and replacing equipment as necessary
 • Testing new technology
 • Possibly training more junior staff members

 

job qualifications and requirements:

 • Bachelor’s Degree in Information Technology / Computer Science / Engineering
 • An ability to stick to strict deadlines
 • An ability to prioritize and delegate
 • A keen eye for detail
 • Fulfilled military obligations as required
 • Technical, analytical and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of  3 + years
 • Excellent command of English language
 • Cisco CCNA Routing & Switching desired
 • Microsoft MSCΕ Certification desired

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Personal and professional development

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr