Cosmos Fast Cloud Program TM | CBS


Cosmos Fast Cloud Program TM

Η Cosmos Business Systems ένας από τους μεγαλύτερους Gold συνεργάτες της Microsoft, σας παρέχει Cloud Υπηρεσίες μέσω του «Cosmos Fast Cloud ProgramTM» το οποίο εστιάζει στην εισαγωγή, ανάλυση, υλοποίηση και ασφαλή μετάβαση της πελατειακής βάσης από τοπικές εγκαταστάσεις σε περιβάλλον Full ή Hybrid Cloud.

Πρόκειται για στρατηγικό πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας, εναρμονισμένο με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της πληροφορικής. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε Cloud περιβάλλον βασίζονται στην επάρκεια,την υψηλή κατάρτιση και την εμπειρία, στοιχεία τα οποία τεκμηριώνονται από το πλήθος των πιο σύγχρονων πιστοποιήσεων, που διαθέτει η εταιρεία.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες, αξιόπιστες, «έξυπνες» και δοκιμασμένες Cloud λύσεις, μέσω των πιστοποιημένων μηχανικών μας, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους πελάτες που μας εμπιστεύονται,προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου Cloud λύσεις στους παρακάτω τομείς:

 

  • Back up in Cloud

Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας με τη χρήση της σύγχρονης και αξιόπιστης λύσης Microsoft Azure. Η μετάβαση του backup στο περιβάλλον Azure προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων και προστασίας της διαμοιραζόμενης πληροφορίας. Ταυτόχρονα οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία και τα δεδομένα τους.  Η αυτόματη και αδιάλειπτη λειτουργία του Microsoft Azure προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας και της ευελιξίας που χρειάζεται η σύγχρονη επιχείρηση. Τo μοντέλο αδειοδότησης Azure, που βασίζεται στην ογκοχρέωση με τη χρήση της υπηρεσίας (pay as you go), παρέχει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να πληρώνουν ακριβώς για τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούν.

 

  • Azure Stack

Το Azure Stack αποτελεί μια επέκταση της υποδομής Microsoft Azure, μέσω της οποίας είναι εφικτή η δημιουργία ενός Cloud / Hybrid περιβάλλοντος. To πρόγραμμα FAST Cloud της Cosmos Business Systems, στα πλαίσια της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας με τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους κατασκευαστές (DELL, IBM, Lenovo), περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση υβριδικών λύσεων σε επίπεδο Azure Stack και on premises. Το Azure Stack συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων λόγω κακής σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή κανονιστικών περιορισμών, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία που συνδυάζει τα οφέλη του Azure cloud περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη χρήση τοπικών datacenters.

 

  • Business Continuity and Disaster Recovery

Οι διαδικασίες Business Continuity and Disaster Recovery (BC/DR) συγκεντρώνουν ένα σύνολο πολιτικών και τεχνικών ανάκαμψης από μια καταστροφή και επαναφοράς της υποδομής της επιχείρησης στην κανονική με ασφάλεια. Ο τρόπος λειτουργίας του Microsoft Azure σε πολλές γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο, με την ύπαρξη διαφορετικών datacenter ανά περιοχή, εξασφαλίζει την άρτια εφαρμογή BC/DR διαδικασιών για τα δεδομένα της επιχείρησής σας. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Azure βασίζεται στα paired regions, τα οποία για την περιοχή της Ευρώπης καλύπτονται από την συνεργασία των datacenters σε Ιρλανδία / Ολλανδία. Παράλληλα, με το Azure Site Recovery (ASR) γίνεται εφικτή η δημιουργία BC/DR των on premises συστημάτων της επιχείρησης. Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της Cosmos Business Systems, στα πλαίσια του Fast Cloud Program της εταιρείας, μπορούν να σας καθοδηγήσουν στα ενδότερα των BC/DR πολιτικών του Microsoft Azure, προκειμένου να καταλήξουμε από κοινού στην ιδανική λύση για την επιχείρησή σας, που θα βασίζεται στα πιο σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας.

 

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central

Το Dynamics 365 Business Central αποτελεί μια λύση που συμβάλλει στην άμεση λήψη σωστών αποφάσεων για την επιχείρησή σας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, διασυνδέοντας τα τρέχοντα επιχειρηματικά και οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, βελτιώνοντας τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών και παρέχοντας στους χρήστες ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εκτέλεσης των εργασιών τους. Η ενσωμάτωση του Dynamics 365 Business Central δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να χρησιμοποιεί εργαλεία και εφαρμογές, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει ένα απλό λογιστικό πρόγραμμα.  Η διαχείριση των πωλήσεων και η οικονομική ανάλυση μπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα και σωστά. Μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικά τους ειδικούς της Cosmos Business Systems, η οποία διαθέτει ένα από τα πλέον εξειδικευμένα τμήματα μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης των υπηρεσιών Dynamics 365 Business Central (παλιό NAV), με σημαντικό πλήθος ολοκληρωμένων έργων σε μεγάλους Οργανισμούς και επιχειρήσεις.

 

  • Microsoft Teams

Το Microsoft Teams ανήκει σε μια γενιά νέων εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνεται στα συνδρομητικά πλάνα της υπηρεσίας Office 365 και αποτελεί πρακτικά έναν κόμβο ομαδικής εργασίας για μια επιχείρηση. Τα αρχεία, οι συνομιλίες, οι εφαρμογές και το ημερολόγιο του χρήστη είναι συγκεντρωμένα στο Teams, από την πλατφόρμα του οποίου μπορεί να τα διαχειρίζεται συνολικά. Ενσωματώνει λειτουργίες desktop sharing και διαμοιρασμού αρχείων με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και δυνατότητα για κλήσεις μέσω βίντεο και τηλεφώνου. Πρόκειται για μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εφαρμογή, που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εσωτερικών διαδικασιών σε μια επιχείρηση, τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των εργαζομένων και στον ασφαλή και άμεσο διαμοιρασμό της πληροφορίας. Παράλληλα το Microsoft Teams μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή κάποιων DevOps Services σε περιβάλλον Azure. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι της Cosmos Business Systems μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας για την αξιοποίηση όλου του φάσματος των δυνατοτήτων του Microsoft Teams, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας των τμημάτων της δικής σας  επιχείρησης.

 

  • Cybersecurity Sprint

Η ασφάλεια των συσκευών, των δεδομένων και της συνολικής υποδομής της επιχείρησης αποτελούν υποχρέωση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και ταυτόχρονα στρατηγικό στόχο. Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας, την προστασία από κακόβουλο λογισμικό, την ανίχνευση σημαντικών απειλών και την άμεση ανταπόκριση και εξουδετέρωσή τους απαιτούνται εξελιγμένες και αξιόπιστες λύσεις. Το Microsoft Azure συνεργάζεται με τις πιο εξειδικευμένες λύσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών σε παγκόσμιο επίπεδο (Symantec, ESET, Checkpoint) για την ενίσχυση της ασφάλειας σε επίπεδο Endpoint Protection και Application Protection. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Cosmos Business Systems θα σας καθοδηγήσουν στην επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης για την επιχείρησή και στην αξιοποίηση όλου του φάσματος των εργαλείων cloud προστασίας.

 

  • Windows Server / SQL Server 2008 end of support

Ο Windows Server 2008 πρόκειται να τεθεί εκτός υποστήριξης στις 14/01/20 και ο SQL Server 2008 στις 09/07/19, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα συστήματα να σταματήσουν να λαμβάνουν τις απαιτούμενες ενημερώσεις και να μη διαθέτουν την κατάλληλη προστασία.

Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας και υψηλότερων επιδόσεων συνιστάται η αντικατάσταση αυτών των εκδόσεων με μια σύγχρονη λύση. Προς αυτή την κατεύθυνση σας προτείνουμε τη μετάβαση σε cloud περιβάλλον και συγκεκριμένα στο Microsoft Azure, το οποίο προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τα δεδομένα σας, δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και μία πλήρως υποστηριζόμενη και προστατευμένη υποδομή. Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι μηχανικοί της Cosmos Business Systems μπορούν να συμβάλουν στην άμεση και ομαλή μετάβαση της υποδομής σας σε ένα Cloud / Hybrid περιβάλλον στο Azure, βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.

 

  • IAAS on Azure

Το Microsoft Azure προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μεταφέρουν εργασίες του Windows Server στο cloud, αυξάνοντας το βαθμό της καινοτομίας και της παραγωγικότητας της υποδομής τους και αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της πλατφόρμας. Η χρήση του Microsoft Azure ως υπηρεσία (IaaS on Azure) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγχρονίσουν με το cloud ένα ισχυρό και ευέλικτο σύστημα Windows Server, να επεκτείνουν τα on-premises datacenter με εφαρμογή διαφορετικών υβριδικών σεναρίων (Active Directory , Backup, Disaster Recovery, cloud storage) και να τρέξουν SQL Server και διάφορες εφαρμογές (λ.χ. Sharepoint) μέσω εικονικών μηχανημάτων στο Azure. Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της Cosmos Business Systems είναι σε θέση να σας καθοδηγήσουν σχετικά με τη μεταφορά του Windows Server στο Azure και να εκτελέσουν ένα πλήρες πλάνο υλοποίησης της μετάβασης της επιχείρησής σας στο cloud. Ειδικότερα, με δεδομένη την επίσημη λήξη της υποστήριξης από τη Microsoft στα συστήματα Windows Server 2008 τον Ιανουάριο 2020, το σενάριο αλλαγής της υφιστάμενης τοπικής υποδομής με λύσεις Microsoft Cloud αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησης.