Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα βασισμένων στην πλατφόρμα SharePoint & MS Dynamics (CRM)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint  & MS Dynamics (CRM)

 

 • Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint & MS Dynamics (CRM)
  • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
  • Άριστη γνώση των SQL Server
  • Επιθυμητή γνώση των third party components Telerik και DevExpress

 

 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

 

 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E (CBS) (www.cbs.gr), ενδιαφέρεται να προσλάβει Big Data Engineer

 

O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

θα ενταχθεί στο τμήμα software & consulting και θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) και αναλυτικής δεδομένων (data analytics) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή/και ερευνητικών έργων και έργων στο χώρο των Δημόσιων Οργανισμών και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή/και τις θετικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 2 + έτη
 • Εμπειρία σε containerization, service discovery, orchestration, networking (Docker, Kubernetes, Ansible)
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες όπως: Docker, ElasticSearch, LogStash, Apache Kafka, Confluent Kafka, Mongo, HBase, Spark, Hadoop, DC/OS
 • Εμπειρία σε Linux
 • Προχωρημένες τεχνικές και αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προχωρημένες ικανότητες κατανόησης των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών και μετατροπής τους σε τεχνικές προδιαγραφές
 • Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Συστάσεις (αν υπάρχουν) επιθυμητές


Επιθυμητά Προσόντα

 • Εμπειρία σε Java/Scala
 • Scripting Skills (Bash, Python etc.)
 • Εμπειρία σε PostgreSQL
 • Εμπειρία σε Javascript
 • Μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της θέσης εργασίας

 

Λοιπές δεξιότητες

 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών σε καθορισμένες προθεσμίες.
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας.
 • Επαγγελματισμός, Μεθοδικότητα, Συνέπεια

 

Προσφέρονται:

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας
 • Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα
 • Τήρηση απόλυτης εχεμύθειας

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

e-mail:  career@cbs.gr

(Ref Big Data Eng)

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Knowledge of WCF
 • Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, other
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Sen Soft Eng]

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

 

Senior Voice Engineer

                       

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 •  

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων Cisco Collaboration & Unified Communications

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες switching & routing
 • Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco Call Manager
 • Πιστοποίηση CCNP Collaboration απαραίτητη
 • Πιστοποίηση CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή



Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                         Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητή



Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

Η Θέση:

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα.
 • Συστηματική επικοινωνία με τους πελάτες με στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης και πλήρη παρακολούθηση μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας και την υλοποίηση του έργου.
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και σχέσεων.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ανώτατες σπουδές.
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη τουλάχιστον σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής.
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός χαρακτήρας, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, δυνατότητα επαφής με όλη την ιεραρχία μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
 • Ικανότητα εργασίας σε έντονα απαιτητικό περιβάλλον με προσήλωση στον στόχο και έμφαση στο αποτέλεσμα.

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ανάλογα των προσόντων και την επίτευξη των στόχων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε Κύπρο και Ελλάδα
 • Δυνατότητες ανάπτυξης
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail:career@cbs.gr

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr