Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E  ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δικτύων με αρμοδιότητες τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), την αρχιτεκτονική λύσεων, ραντεβού με πελάτες.

 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη είναι επιθυμητή.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων - ICT
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις Επιπέδου Cisco CCNP / CCNP-Voice / HP ASE / HP MASE ή άλλων αντίστοιχων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, DellEMC θα αξιολογηθούν
 • Γνώση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολύ απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

ή πληροφορίες : Κα Σοφία Πετράκη , +30 210 6492800

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο ή περισσότερους SharePoint Developer(s)

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στoν προϊστάμενο της διεύθυνσης   και θα είναι υπεύθυνος/η για τo Development of Share Point Applications

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint

 

 • Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint
 • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
 • Άριστη γνώση των SQL Server
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Άμεση πρόσληψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

ή πληροφορίες : Κα Σοφία Πετράκη , +30 210 6492800

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Field Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για:

 

 • την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών,
 • επίσης θα συμμετέχουν στο  σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Ηλικία 25 - 50 ετών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft System Center Suite
 • Microsoft Skype for Businessr/Microsoft Teams
 • Microsoft Office365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • Virtualization (Hyper-V/VMware)
 • Servers/Storages (HP/IBM/Dell/EMC/Lenovo)

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Backup solutions (Veritas/Veeam)
 • Security solutions (Symantec/WatchGuard/Check Point/Fortinet)
 • Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η Θέση:

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα.
 • Συστηματική επικοινωνία με τους πελάτες με στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης και πλήρη παρακολούθηση μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας και την υλοποίηση του έργου.
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και σχέσεων.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ανώτατες σπουδές.
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη τουλάχιστον σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής.
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός χαρακτήρας, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, δυνατότητα επαφής με όλη την ιεραρχία μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
 • Ικανότητα εργασίας σε έντονα απαιτητικό περιβάλλον με προσήλωση στον στόχο και έμφαση στο αποτέλεσμα.

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ανάλογα των προσόντων και την επίτευξη των στόχων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε Κύπρο και Ελλάδα
 • Δυνατότητες ανάπτυξης
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail:career@cbs.gr

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr