Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Junior Network Engineer

                       

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη:
  • Wi-Fi
  • LAN
  • WAN

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches)
 • Πιστοποίηση CCNA Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση CCNA Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

 

 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Account manager για το τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα και θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος . Καθοριστικό προσόν είναι η Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων σε εταιρεία πληροφορικής

 

Candidate Profile

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία στις πωλήσεις προϊόντων και λύσεων πληροφορικής (τουλάχιστον τριετής)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:career@cbs.gr,

 

 

Περιγραφή Θέσης

 

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

 

Προφίλ υποψηφίου 

 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.www.cbs.gr , ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Υπεύθυνο Λειτουργίας  Λογισμικού Εφαρμογών της Εταιρείας & BI expert

 

                    (Application EDP Manager/ BI expert)

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος ( DBA ή Developer ή consultant ή Application EDP manager) θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting 

και θα αναφέρεται στο Διευθυντή του τμήματος και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 

 

 • Υποστήριξη  των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας σε 200 users
 • Ενδεικτικά καθήκοντα : Δημιουργία BI reports, troubleshooting στις εφαρμογές , εκπαίδευση χρηστών , εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμογών , τεκμηρίωση
 • Ενδεικτικά  οι  εφαρμογές που υπάρχουν είναι : ERP MS NAV , MS CRM, MS BI, MS Share Point, HelpDesk Tools, Project Management Tools, HR applications
 • Συνεργασία με τον Electronic Data Processing  EDP System Engineer της εταιρείας
 • Η εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση  για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία , αρκεί ο υποψήφιος να έχει κατάλληλο υπόβαθρο.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης  στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Να έχει εμπειρία σε DBΑ  ή / και  Business Analytics  και BI συστήματα  ή/ και MS Share Point Portal, ή/και MS CRM ή/και ERP NAV ή αντίστοιχα
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία ως DBA ή developer ή consultant ή Application EDP manager
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Προοπτικές εξέλιξης

 

Συνεχής εκπαίδευση

  

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr , ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Presales Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου  θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

 

την σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ) με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.

Candidate Profile

 

 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems ή / και δίκτυα, Λογισμικό
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Dell, Oracle ή αντίστοιχα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες  θέσεις Presales Managers, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

The successful candidate

 

Will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 • Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).
 • At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management
 • Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects
 • Very good knowledge of ICT technologies
 • Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs
 • Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner
 • Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project
 • Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.
 • Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)
 • Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage  

 

 

Other skills

 • Strong leadership and interpersonal skills 
 • Technical aptitude
 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Strong project Management skills
 • Customer and results delivery oriented
 • Organizational skills
 • Reliability

 

We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

 

Please send your updated CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Internal Sales assistant στο τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή presales σε εταιρεία πληροφορικής.

 

Καθήκοντα Θέσης:

 

 • Επικοινωνία με το πελατολόγιο.
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Αποστολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 • Παρακολούθηση στόχων.  

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία στον χώρο (τουλάχιστον τριετής)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή γνώση MS Navision (ERP) και MS CRM

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται

 

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career @cbs.gr,

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                         

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

The successful candidate

Will join the software & consulting department and participate in all phases of software testing (development, system, regression, and integration) of the applications. Moreover, he/she will be responsible for creating end-to-end test plans, executing the plans and managing all activities to ensure that all product and quality objectives are met. More specifically his/her duties will be the following:

 

 • Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports
 • Map test specifications to software requirements
 • Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software
 • Conduct and document test execution, both manual and automated
 • Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes
 • Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables
 • Work closely with developers to resolve defects
 • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

 

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector
 • Proven experience in corresponding positions
 • Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs
 • Advanced technical, analytical and problem-solving skills
 • Team spirit and strong will for further improvement
 • Greek native speaker, fluent in English at written and spoken level
 • Advanced customer service and communication skills
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

 

Desired Qualifications

 • Ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Experience with software development as well as automated testing is a big plus
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira software
 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Training opportunities
 • Professional development

 

All applications are considered strictly confidential

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

([Ref Soft QA Eng])

The successful candidate

 Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

Desired Qualifications

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Knowledge of Oracle Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Soft Eng]

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing Java applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Proven experience in corresponding positions of 4 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Eclipse IDE for Java EE Developers, Java, JSP/JSF, Liferay Portal
 • Very good PostgreSQL knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

 

 [Ref Java Sen Soft Eng]

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 


Senior Voice Engineer
                        


  Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:


•    Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων Cisco Collaboration & Unified Communications

 

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών
•    Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
•    Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
•    Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•    Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Επιθυμητά Προσόντα:
•    Εμπειρία σε τεχνολογίες switching & routing
•    Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco Call Manager
•    Πιστοποίηση CCNP Collaboration απαραίτητη
•    Πιστοποίηση CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή


Προσωπικά χαρακτηριστικά:

•    Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
•    Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
•    Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες


 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια


Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο ή περισσότερους SharePoint Developer(s)

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στoν προϊστάμενο της διεύθυνσης   και θα είναι υπεύθυνος/η για τo Development of Share Point Applications

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint

 

 • Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint
 • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
 • Άριστη γνώση των SQL Server
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Άμεση πρόσληψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

ή πληροφορίες : Κα Σοφία Πετράκη , +30 210 6492800

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Field Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για:

 

 • την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών,
 • επίσης θα συμμετέχουν στο  σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Ηλικία 25 - 50 ετών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft System Center Suite
 • Microsoft Skype for Businessr/Microsoft Teams
 • Microsoft Office365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • Virtualization (Hyper-V/VMware)
 • Servers/Storages (HP/IBM/Dell/EMC/Lenovo)

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Backup solutions (Veritas/Veeam)
 • Security solutions (Symantec/WatchGuard/Check Point/Fortinet)
 • Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

Η Θέση:

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα.
 • Συστηματική επικοινωνία με τους πελάτες με στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης και πλήρη παρακολούθηση μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας και την υλοποίηση του έργου.
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και σχέσεων.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ανώτατες σπουδές.
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη τουλάχιστον σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής.
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός χαρακτήρας, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, δυνατότητα επαφής με όλη την ιεραρχία μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
 • Ικανότητα εργασίας σε έντονα απαιτητικό περιβάλλον με προσήλωση στον στόχο και έμφαση στο αποτέλεσμα.

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ανάλογα των προσόντων και την επίτευξη των στόχων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε Κύπρο και Ελλάδα
 • Δυνατότητες ανάπτυξης
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail:career@cbs.gr