Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

 

 

 

 

Έχετε προσκληθεί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας μαζί μας; Συγχαρητήρια!

 

Δείτε μερικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία.

 

Πατήστε εδώ

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Software Project Manager

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ομάδα Software & Consulting ως Project Manager στο πλαίσιο διαχείρισης έργων, στο σχεδιασμό και εγκατάσταση εφαρμογών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, επιθυμητό σε κλάδο σχετικό με την πληροφορική (πληροφορική, μηχανική, θετικές επιστήμες, επιχειρήσεις ή συναφές πεδίο).
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας στη διαχείριση έργων λογισμικού
 • Εμπειρία σε έργα διαχείρισης επιχειρησιακών εφαρμογών και δεδομένων μεσαίας/μεγάλης κλίμακας
 • Επιθυμητή εμπειρία σε διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (ως διαχειριστής προγράμματος, προγραμματιστής, διαχειριστής έργου ή ιδιοκτήτης προϊόντος).
 • Ικανότητα συγγραφής, σύνταξης και παράδοσης μελετών και παραδοτέων στο πλαίσιο ενός έργου
 • Άνεση στην τήρηση χρονοδιαγράμματα, deadlines, για την έγκυρη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική και ακριβής ολοκλήρωση του έργου.
 • Καλή γνώση σε μια ποικιλία μεθοδολογιών και πρακτικών PM (π.χ. waterfall, agile κ.λπ.)
 • Η εμπειρία στην υλοποίηση έργων για τον δημόσιο ελληνικό τομέα θα θεωρηθεί μεγάλο πλεονέκτημα
 • Επιθυμητή πιστοποίηση PMP, Prince2 κτλ.

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργεί τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης και φροντίζει για την τήρηση αυτών
 • Συντονίζει την ομάδα του έργου
 • Συντάσσει αναφορές προς τους υπεύθυνους του έργου ή τη διοίκηση σχετικά με την πορεία των εργασιών, τα προβλήματα και τα κόστη του έργου
 • Ελέγχει την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
 • Συντάσσει επιστολές που αφορούν το έργο (επικαιροποίησης, παράτασης, εξέλιξης κτλ)
 • Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εκπαιδεύσεις  

 

Δεξιότητες

 • Ισχυρές ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 
 • Τεχνική ικανότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης έργων
 • Προσανατολισμός στον πελάτη και στην παράδοση αποτελεσμάτων
 • Οργανωτικές ικανότητες

 

Παροχές

 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτική για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Internal Sales Account Manager στο τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

 

Ο Internal Sales AM παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία εξέλιξης πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα. Η επικοινωνία με συνεργάτες και συνάδελφους καθιστούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες καθώς και το να μπορεί κανείς να εργάζεται σε ομαδικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλής απόδοσης εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών.

 

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Απαραίτητη τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση presales εταιρείας πληροφορικής.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή γνώση MS Navision (ERP) και MS CRM
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται

 

 

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με το πελατολόγιο.
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Αποστολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 • Παρακολούθηση στόχων
 • Εισαγωγή παραγγελιών στο ERP σύστημα. 

 

 

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Έμφαση σε λεπτομέρειες, άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτική για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

 

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο career@cbs.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Senior Application Software Engineer ASP/C# .NET - Technical Lead

 

The successful candidate will join the software & consulting department and will be responsible for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile:

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions of 5 + years, necessary
 • Excellent knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions), NET Core
 • Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS, SCSS, Bootstrap
 • Excellent knowledge of JavaScript frameworks, eg jQuery, AngularJS
 • Scrum Agile experience
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

 

Responsibilities:

 • Code review experienced
 • Delegate tasks to the team
 • Daily communication with Business Analyst or/and Project Manager for estimation and deadlines
 • Leadership of a team of 3 – 6 developers

 

Nice to Have:

 • Service oriented architecture experience (SOA), design patterns
 • Knowledge of WCF
 • Experienced with JIRA - DevOps
 • Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, Bootstrap other
 • Oracle database (two latest versions), Postgres, CosmosDB, programming and database design
 • Postgraduate and / or PHD studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity
 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Ability to develop/ train or/and obtain certifications.
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

All submissions will be treated as confidential.

Network Security Engineer

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα. Θα συμμετέχει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση των έργων, καθώς και στην συστηματική υποστήριξη αυτών.

 

 

Προφίλ υποψηφίου

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας που περιλαμβάνει  εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε routers, switches, firewalls
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & Switching ή αντίστοιχη απαραίτητη
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security ή αντίστοιχη επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless ή αντίστοιχη επιθυμητή

 

 

Αρμοδιότητες

 

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (Cisco, CheckPoint, Fortinet)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη WIFI, LAN και WAN δικτύων

 

 

Δεξιότητες

 

 • Συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, εύκολη ομαδική συνεργασία
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτική για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

 

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

QA Engineer 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile:

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector
 • Proven experience in corresponding positions
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira application

 

Responsibilities

 • Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs
 • Ability to:
  • Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports
  • Map test specifications to software requirements
  • Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software
  • Conduct and document test execution, both manual and automated
  • Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes
  • Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables
  • Work closely with developers to resolve defects
  • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle
  • Understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications

 

Nice to have:

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

 

We offer

 • A modern and friendly work environment
 • Training and development
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Networking Presales Manager

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δικτύων

 

 

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ)
 • Αρχιτεκτονική λύσεων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη είναι επιθυμητή καθώς και η τεχνική πιστοποίηση Cisco (CCNP level)  ή / και HP, Huawei κλπ

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων - ICT
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις Επιπέδου Cisco CCNP / CCNP-Voice / HP ASE / HP MASE ή άλλων αντίστοιχων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, DellEMC θα αξιολογηθούν
 • Γνώση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ( Voice)

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολύ απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Senior Account Manager Public Sector

 

O/Η κατάλληλος-η υποψήφιος-α θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου και θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος. 

 

Απαιτείται εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων σε εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Αρμοδιότητες

 • Συνεργασία με πελάτες του Δημόσιου Τομέα για τον εντοπισμό και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

 • Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με υποψήφιους πελάτες του δημόσιου τομέα

 • Διακράτηση και ενίσχυση σχέσεων πελατών

 • Συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας για τη διαδικασία σύνταξης διαγωνισμών

 • Εντοπισμός και ανάπτυξη νέων αγορών και επιχειρηματικών ευκαιριών

 • Αναζήτηση πιθανών διαγωνισμών και προτάσεων

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος-η Πανεπιστημίου ΑΕΙ /ΤΕΙ ή/και Μεταπτυχιακό

 • Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων και λύσεων ICT (τουλάχιστον 3 έτη)

 • Άριστες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών

 • Εμπειρία στις πωλήσεις Δημοσίου Τομέα

 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας σε Ελληνικά και Αγγλικά

 • Προσήλωση στους στόχους και τα αποτελέσματα

 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται

 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Senior Network Engineer SDwan

To support corporate customers' network equipment and projects.

                        

Responsibilities

 • Design, installation, configuration & support of Network equipment

 

Candidate’s Profile

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications
 • At least three years of experience in a similar position, absolutely necessary
 • Previous experience in a work scope that includes installation/configuration of Cisco or Huawei devices is required       
 • Cisco CCNP or Huawei HCIP certification required
 • VMware SDwan knowledge required
 • VMware NSX-T Skills optional
 • Very good knowledge of Greek and English at written and spoken level
 • Car and/or motorcycle driving license
 • Completed military obligations (for men)
 • Possibility of travelling across Greece

 

Personal characteristics

 • Organizational skills, combined thinking, consistency
 • Ability to make decisions
 • Efficient communication with customers / partners

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Internal Sales Account Manager στο τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση presales εταιρείας πληροφορικής.

 

Ο Internal Sales AM παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία εξέλιξης πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα. Η επικοινωνία με συνεργάτες και συνάδελφους καθιστούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες καθώς και το να μπορεί κανείς να εργάζεται σε ομαδικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλής απόδοσης εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών.

 

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με το πελατολόγιο.
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Αποστολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 • Παρακολούθηση στόχων. 

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής (τουλάχιστον τριετής)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή γνώση MS Navision (ERP) και MS CRM
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Level 1 Cyber Security Analyst (Thessaloniki or Athens based)

The Cyber Analyst performs real time event and incident management processes of SOC, as well as internal security incidents evaluation and response following the event management guidelines and policies of SOC.

 

The role:

 • Real-Time Event & Log monitoring and analysis using leading SIEM Technology
 • Security Incidents identification and 1st-level investigation
 • Escalation to Level 2 Analysts for incident response

 

Requirements/ Candidate’s profile:

 • Bachelor’s degree in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Networking, Cyber Security).
 • 1-2 years of experience
 • Ability to work on a flexible, rotational 24x7x365 schedule
 • Knowledge and understanding of standard & modern attack techniques on applications, systems and networks
 • Knowledge of TCP/IP, Linux and Windows infrastructures and basic network security architecture concepts
 • Excellent verbal and written communication skills, both in English and Greek language
 • Analytical and troubleshooting skills on short timeframes
 • No prior working experience with SIEM/Log Analysis is required, but it will be considered a plus.

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Training and development
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

Junior Network Engineer

 

Αρμοδιότητες

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη:
  • Wi-Fi
  • LAN
  • WAN

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches)
 • Πιστοποίηση CCNA Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση CCNA Wireless επιθυμητή

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Αρμοδιότητες

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Senior Network Engineer

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ομάδα την Μηχανικών Δικτύων του Τεχνικού Τμήματος για την υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών.

 

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητή

 

Δεξιότητες

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Παροχές

 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτική για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

 

 

 

Senior Systems Engineer

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

Απαραίτητη εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε

 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • VMware vSphere

Επιθυμητή εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Security solutions
 • Open-source operating systems

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Πάθος με την τεχνολογία
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.