Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

 

 

Έχετε προσκληθεί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας μαζί μας; Συγχαρητήρια!

Δείτε μερικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία.

 

Πατήστε εδώ

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for guiding the development of ASP /.NET, C #, .NET Core applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector. Also will be responsible for helping his/her team members with the technical aspects of their jobs, such as coding and programming. He/she may also explain new projects to his/her team and troubleshoot any serious problems that occur, if needed, as well has to ensure the smooth functioning of technical operations, monitor and evaluate staff progress, assist with training and recruitment, set goals, and ensure overall quality of the software products.

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Visual Studio, ASP /.NET, C #, .NET Core framework (last two versions)
 • Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Very good knowledge of Angular2 (two latest versions)
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

 

Desired Qualifications

 • Microservices architecture
 • Containers, Kubernetes
 • Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, other
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • PostgreSQL database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Decision-making
 • Ability to delegate tasks

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Sen Soft Eng TL]

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη
 •  

Απαραίτητη εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • VMware vSphere

 

Επιθυμητή εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Security solutions
 • Open-source operating systems

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Πάθος με την τεχνολογία
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση:  career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. , ενδιαφέρεται να προσλάβει
 

 

IT Solution Architect
 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Presales και υποστήριξης πωλήσεων με αρμοδιότητες τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένων Έργων (ΟΠΣ) και την αρχιτεκτονικό σχεδιασμό λύσεων.
 

 

 

Ο ρόλος:
 

 • Καταγράφει τις ανάγκες των πελατών για τον προσδιορισμό της κατάλληλης λύσης, είτε κατόπιν ραντεβού στον πελάτη, είτε τηλεφωνικά σε μικρότερης πολυπλοκότητας έργα
 • Καθοδηγεί και ενημερώνει τον πελάτη, δρώντας ως Trusted Technology Advisor, για τα global best practices, industry trends και τυχόν παρόμοια case studies.
 • Σχεδιάζει λύσεις σε τεχνολογίες συστημάτων (servers-storage- backup κλπ) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες των κατασκευαστών (είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και τα εσωτερικά τμήματα της εταιρίας που ασχολούνται με συμπληρωματικά αντικείμενα όπως Networking, Services κλπ.
 • Προσδιορίζει το αναλυτικό ΒοΜ της λύσης με εργαλεία των κατασκευαστών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προ κοστολόγηση του έργου.
 • Συντάσσει τεχνική περιγραφή, σχεδιάγραμμα υλοποίησης λύσης (Ηigh Level Design) & ό,τι άλλο απαιτηθεί,  στο πλαίσιο του σχεδιασμού της λύσης για συγκεκριμένο έργο.
 • Παρουσιάζει τις ανωτέρω λύσεις στον πελάτη, αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της λύσης έναντι εναλλακτικών, επισημαίνει τεχνικά στοιχεία που χρήζουν προσοχής και βελτιστοποιεί την λύση βάσει παρατηρήσεων του πελάτη.
 • Παρακολουθεί την αγορά της πληροφορικής και εκπαιδεύεται σε διαφορετικές τεχνολογίες για να διατηρήσει την τεχνογνωσία του στον σχεδιασμό λύσεων.
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα/προφίλ:
 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Πληροφορικής και συστημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής
 • Γνώση ή/και εμπειρία στον σχεδιασμό λύσεων High Performance Computing, GPU Clusters, Data Center Infrastructure, Virtual Desktop Infrastructure, Hyper Converged Infrastructure.
 • Γνώση έστω και θεωρητική σε τεχνολογίες Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud
 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

 

 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 
 

Κωδικός αναφοράς

IT Solution Architect

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου,  θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.


Candidate Profile

 

 • ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης επιθυμητός
 • Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems απαραίτητη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Dell ή αντίστοιχα
 • Προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημοσίου τομέα, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων 

Κωδικός αναφοράς

Senior Systems Presales Public S

The successful candidate

Will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 


Required Skills and Competencies

 • Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).
  • At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management
  • Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects
  • Very good knowledge of ICT technologies
  • Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs
  • Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner
  • Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project
  • Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.
  • Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)
  • Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage  

 


Other skills

 • Strong leadership and interpersonal skills 
  • Technical aptitude
  • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
  • Strong project Management skills
  • Customer and results delivery oriented
  • Organizational skills
  • Reliability

 


We offer:

 • A modern and friendly work environment
  • Prospects for a strong growth of the company's activities

Application Software Engineer ASP.NET /C#

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of MS Entity Framework
 • Knowledge of Oracle or/and MS SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Web services (SOAP, REST)
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

 


Desired Qualifications

 

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Angular

 

 


Other skills

 

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Software Engineer (Full stack - Angular/ Core) 

 

 

The successful candidate

 

Will join the software & consulting department for developing Angular/ Core within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

What we do:

 

•  We create cloud based distributed systems with microservices

 

 

Our stack:

 

 • C#
 • Angular
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

 

 

Must have:

 

 • At least 2+ years experience with , C# and Angular
 • Visual Studio Code / Visual Studio 2019

  

 

Nice to have:

 

 • Kubernetes knowledge
 • Docker
 • SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch
 • RabbitMQ / Autofac / Automapper / Ocelot / Swagger

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality  

 

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

 

Required Skills and Competencies


• Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
• Liferay Portal (versions 6, 7)
• Java 1.8
• JSF/JSP
• Primefaces
• Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
• Proficient with GIT
• Familiar with unit testing
• Ant/Maven/Gradle
• Familiar with IT Security aspects
• Technical and analytical skills and problem-solving skills
• Experience in corresponding positions of 2+ years
 

 


Nice to have Knowledge of:


• Docker Containers
• Devops Mindset (Jenkins, Nexus)
• Spring MVC
• Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)

 

 

Other skills


• Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
• Organizational skills
• Particular emphasis on team working ability
• Reliability
• Good communication skills

 

 

Please send your updated CV to: career@cbs.gr

Senior Network Engineer

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                        

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

                          Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr