Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E www.cbs.gr ., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Υπεύθυνο Λειτουργίας  Λογισμικού Εφαρμογών της Εταιρείας (Application EDP Manager)

 

Ο / Η κατάλληλος υποψήφιος ( DBA ή Developer ή consultant ή Application EDP manager) θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting 

και , θα αναφέρεται στο Διευθυντή του τμήματος και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 

 • Υποστήριξη  των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο εσωτερικό της εταιρείας σε 200 users
 • Ενδεικτικά καθήκοντα : Δημιουργία BI reports, troubleshooting στις εφαρμογές , εκπαίδευση χρηστών , εγκατάσταση και βελτίωση εφαρμογών , τεκμηρίωση
 • Ενδεικτικά  οι  εφαρμογές που υπάρχουν είναι : ERP MS NAV , MS CRM, MS BI, MS Share Point, HelpDesk Tools, Project Management Tools, HR applications
 • Συνεργασία με τον Electronic Data Processing  EDP System Engineer της εταιρείας
 • Η εταιρεία θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση  για τις εφαρμογές που είναι σε λειτουργία , αρκεί ο υποψήφιος να έχει κατάλληλο υπόβαθρο.

 

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης/ ή ΙΕΚ  στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Να έχει εμπειρία σε DBΑ  ή / και  Business Analytics  και BI συστήματα  ή/ και MS Share Point Portal, ή/και MS CRM ή/και ERP NAV ή αντίστοιχα
 • Τουλάχιστον  3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία ως DBA ή developer ή consultant ή Application EDP manager
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εφ’ όσον απαιτείται

 

Προσφέρονται:

 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Προοπτικές εξέλιξης

 

Συνεχής εκπαίδευση

 

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα

 

 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

 

 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

 

 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος

 

 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

 

 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

 

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

 

 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

 

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                         Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Linux System Administrator.

Καθήκοντα:

Διαχείριση πληροφοριακών λύσεων/εφαρμογών αναπτυγμένων σε Linux

Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής παρεχόμενων λύσεων Linux

Τεχνική υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε Linux

Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών λύσεων/εφαρμογών αναπτυγμένων σε Linux

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού)

Διαπιστωμένη εμπειρία 3 ετών σε συστήματα ανοικτού κώδικα

Εμπειρία σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης SAN/NAS

Εμπειρία σε υλοποιήσεις Backup & Data Management

Εμπειρία σε συστήματα NMS

Πιστοποιήσεις στις παραπάνω τεχνολογίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια

 

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

 

Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Ευχέρεια στην επικοινωνία

Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

 

Προσφέρονται:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Προοπτικές εξέλιξης

Συνεχής εκπαίδευση

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

 

 

 

Η Cosmos Business Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα  Microsoft Dynamics NAV Consultant ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Microsoft Dynamics NAV η οποία υλοποιεί έργα σε νέους και υπάρχοντες πελάτες.

 

Καθήκοντα:

 • Παροχή λειτουργικών και τεχνικών γνώσεων
 • Καταγραφή και ανάλυση αναγκών πελατών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων Microsoft Dynamics NAV
 • Έλεγχος και τεκμηρίωση έργων
 • Παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης σε πελάτες

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση υλοποίησης και υποστήριξης ERP λογισμικού
 • Εμπειρία σε Microsoft Dynamics NAV
 • Πτυχίο πληροφορικής ή οικονομικής σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr(ref: NAVC)

Η Cosmos Business Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα  Microsoft Dynamics NAV / CRM Developer ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Microsoft Dynamics NAV / CRM η οποία υλοποιεί έργα σε νέους και υπάρχοντες πελάτες.

 

Καθήκοντα:

 • Παροχή λειτουργικών και τεχνικών γνώσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος και συντήρηση λύσεων Microsoft Dynamics NAV
 • Ανάπτυξη με χρήση high-level γλωσσών προγραμματισμού
 • Χρήση βέλτιστων πρακτικών στην επίτευξη ταχύτητας και ποιότητας των έργων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε Microsoft Dynamics NAV Development
 • Άριστη γνώση Microsoft SQL Server Administration and Development
 • Πτυχίο πληροφορικής ή αντίστοιχης σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα ή εντός ομάδας
 • Ικανότητα εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr (ref: NAVCRMD)

 

Η Θέση:

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα.
 • Συστηματική επικοινωνία με τους πελάτες με στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης και πλήρη παρακολούθηση μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας και την υλοποίηση του έργου.
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και σχέσεων.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ανώτατες σπουδές.
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη τουλάχιστον σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής.
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός χαρακτήρας, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, δυνατότητα επαφής με όλη την ιεραρχία μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
 • Ικανότητα εργασίας σε έντονα απαιτητικό περιβάλλον με προσήλωση στον στόχο και έμφαση στο αποτέλεσμα.

 

Προσφέρονται:

 • Σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ανάλογα των προσόντων και την επίτευξη των στόχων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε Κύπρο και Ελλάδα
 • Δυνατότητες ανάπτυξης
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail:career@cbs.gr

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr