Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

 

 

 

 

Έχετε προσκληθεί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας μαζί μας; Συγχαρητήρια!

 

Δείτε μερικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία.

 

Πατήστε εδώ

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Personal Assistant to CEO & HR Assistant

 

Αρμοδιότητες

 • Υποστηρίζει το γραφείο του Προέδρου & CEO
 • Προγραμματίζει τις επαγγελματικές και προσωπικές του συναντήσεις/ υποδέχεται τους επισκέπτες & διαχειρίζεται τις κλήσεις του
 • Οργανώνει και αρχειοθετεί την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Αναζητεί καθημερινά νέους αναρτημένους διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα από το ΕΣΗΔΗΣ και συλλέγει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα προωθεί στο τμήμα Presales και Sales της εταιρείας
 • Παραλαμβάνει από τα τμήματα Presales και Sales, διαγωνισμούς προς καταχώρηση στο σύστημα CRM (η διαδικασία περιλαμβάνει: αναζήτηση / συλλογή / καταχώρηση των απαραίτητων εγγράφων)
 • Προετοιμάζει και αποστέλλει μηνιαίως, αναφορές προς τα τμήματα Πωλήσεων, Διαγωνισμών και στη Διοίκηση ή όπου αλλού ζητηθεί.
 • Υποστηρίζει διαδικασίες του τμήματος HR (διαχείριση / δημοσίευση αγγελιών, καταχώρηση βιογραφικών, προγραμματισμός συνεντεύξεων, αποστολή απαντητικών επιστολών)

 

Προφίλ υποψηφίου

 • ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ διοικητικής κατεύθυνσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3+ έτη τουλάχιστον
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη διαχείριση χρόνου & ευελιξία
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (C1-C2)
 • Επιθυμητή γνώση συστήματος ERP & CRM

 

 

Παρέχονται

 • Προοπτικές ανάπτυξης & εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Software Business Analyst

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Responsibilities

By applying your knowledge and experience you will be involved in the whole life cycle of projects from a business perspective, acting as counterpart to the client’s Teams and will be engaged in the following activities:

 • Understand the needs of clients through the business requirements collection process;
 • Create detailed Application Software requirements/Use cases, and clearly articulate desired Application Software functionality;
 • Own the Application Software tasks and prioritize possible enhancements, client and internal requests;
 • Collaborate with internal teams to deliver great product to the client;
 • Create and manage business and release schedules including tasks, milestones, and dependencies across multiple concurrent projects and cross teams;
 • Prepare and drive collection of metrics related to features completeness and success;
 • Communicate to encourage teamwork and cooperation between teams.

 

Candidate’s profile

 • BSc or MSc degree or equivalent experience relevant to application software requirements analysis
 • High self-motivation and determination to succeed
 • Prior experience in software engineering is a distinctive advantage
 • Excellent knowledge of English

 

Skills

 • Passion for and ability to understand customer needs and deliver great solutions;
 • Excellent communication skills;
 • Strong organizational skills: task prioritization, effective time management, meeting facilitation, conflict resolution, excellent communication and cross-functional teamwork;
 • Results orientated, very focused, ability to prioritize.

 

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Software Engineer (Java Back End)

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile

 • Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
 • Java 8 or 11
 • Good understanding of Spring Core (version 5 or higher)
 • Spring Data
 • Spring Security (Basic & Oauth2)
 • REST API design
 • Apache Camel / Spring Integration
 • Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
 • Proficient with GIT
 • Familiar with unit testing
 • Ant/Maven/Gradle
 • Swagger API documentation
 • Familiar with IT Security aspects
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 2+ years

 

Nice to have

Knowledge of

 • Docker Containers
 • Devops Mindset (Jenkins. Nexus)
 • Spring MVC
 • Messaging systems (JMS, ActiveMq, RabbitMq)
 • Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)
 • Knowledge of NoSQL databases (MongoDB, ElasticSearch, Neo4j)
 • Key/Value stores (Redis)

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

DevOps Engineer

The successful candidate will join the software & consulting department for managing the software applications infrastructure and building & deploying new software releases within co-founded and / or research projects as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Required Skills and Competencies

 • Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
 • Administrative skills (administering servers/Operating System, installing software applications, troubleshooting)
 • Server administration, configuration and troubleshooting on Linux based systems/shell scripting (focus on Ubuntu, Debian, CentOS)
 • Deployment of Software Applications (.NET/Java) using Docker and container orchestration Kubernetes, either on premise or on Cloud platforms (Azure)
 • Understand the basics of software development
 • Installation, configuration and maintenance of web/application servers (ie Apache, Tomcat, Nginx)
 • Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
 • Continuous Integration / Continuous Delivery: Jenkins (preferably proficient in the use of pipelines), Azure DevOps
 • Knowledge of Iaas, PaaS, SaaS environments on Azure Cloud
 • Version Control: Git
 • Familiar with IT Security aspects
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Experience in corresponding positions of 2+ years

 

Nice to have

 • Knowledge of
  • Managing code versions, automation of processes, build & deployment of code, managing software releases
  • Configuration management (focus on Chef, Puppet)
  • Ansible
  • Software Component Manager: Nexus
  • Build tools: ant, ivy, maven

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines
 • Organizational skills
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

 

Dear Applicants,

 

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Application Quality Assurance Engineer

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector
 • Proven experience in corresponding positions
 • Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs
 • .Net 6 application -> microservices architecture, containerized
 • DB -> SqlServer containerized
 • Good knowledge of Dependency Injection and Generics
 • Unit/Integration Testing Stack
 • Testing Framework -> xUnit
 • Mocking -> NSubstitute or Moq
 • Integration Testing -> WebApplicationFactory, TestContainers(nice to have)
 • Nice to have -> FluentAssertions, Bogus

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability
 • Good communication skills

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

 

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Application Software Engineer .NET/C#

 

The successful candidate will join the software & consulting department and will be responsible for developing, deploying and supporting .NET applications within co-founded and/or research projects as well as projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions
 • Excellent knowledge of .NET framework including /C#
 • Knowledge of Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Knowledge of Windows Communication Foundation (WCF)
 • Knowledge of Extensible Application Markup Language (XAML)
 • Knowledge of Model-View-ViewModel (MVVM) design pattern
 • Excellent knowledge of Visual Studio
 • Very good SQL Server knowledge DDL - DML programming and database design
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Tools/libraries such as MVVM Light, Prism, Caliburn.Micro
 • Control suites like Telerik, DevExpress

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

 

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

Ο όμιλος CBS ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, βασικός Systems Integrators της Ελληνικής και Κυπριακής Αγοράς, με παρουσία πάνω από 30 χρόνια, αποτελείται από την Cosmos Business Systems AEBE, την Cosmos Consulting και την CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Αποστολή της εταιρείας μας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών των  Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών, επενδύοντας σε ανθρώπους και γνώση, έναν συνδυασμό που την κάνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική.

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

Senior Network Engineer

Για την υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών.

                         

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητή

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

 

Αγαπητοί υποψήφιοι,

 

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα αξιολογηθεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Cosmos Business Systems και, εάν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας προφίλ πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε μια προσωπική συνέντευξη.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Cosmos Business Systems υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα βρείτε διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Cosmos Business Systems, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση email: dpo@cbs.gr

 

 

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Level 1 Cyber Security Analyst (Thessaloniki or Athens based)

The Cyber Analyst performs real time event and incident management processes of SOC, as well as internal security incidents evaluation and response following the event management guidelines and policies of SOC.

 

The role:

Real-Time Event & Log monitoring and analysis using leading SIEM Technology

Security Incidents identification and 1st-level investigation

Escalation to Level 2 Analysts for incident response

 

Requirements/ Candidate’s profile:

Bachelor’s degree in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Networking, Cyber Security).

1-2 years of experience

Ability to work on a flexible, rotational 24x7x365 schedule

Knowledge and understanding of standard & modern attack techniques on applications, systems and networks

Knowledge of TCP/IP, Linux and Windows infrastructures and basic network security architecture concepts

Excellent verbal and written communication skills, both in English and Greek language

Analytical and troubleshooting skills on short timeframes

No prior working experience with SIEM/Log Analysis is required, but it will be considered a plus.

 

We offer:

A modern and friendly work environment

Training and development

Prospects for a strong growth of the company's activities

 

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

 

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

 

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Red Teamer / Penetration Tester engineer

The successful candidate will join the technical department, will plan and perform continuous customers’ vulnerability assessments and penetration tests according to the customer's prescribed scope.

 

Responsibilities/ Candidate’s profile

Perform a variety of Penetration Testing engagements end-to-end, including on Platforms, Web Applications, APIs & Mobile Applications.

Perform hands-on penetration test and guide our junior security members technically.

Plan and initiate Red Team activities based on realistic threats, by creating attack techniques and utilizing custom tooling to generate exploits.

Write detailed reports covering the outcomes of Penetration Tests and Red Team activities, including observations, techniques, and mitigations.

Oversee the execution of automated vulnerability assessments

 

Candidate’s profile

Bachelor’s degree in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Networking, Cyber Security).

1-2 years of experience

Fresh candidates, Network Admins, Security Admins, Ethical Hackers

IDS monitoring and analysis.

Insider threat and advance persistent threat detection

Differentiation of intrusion attempts from false positive alarms.

Cybersecurity best practices, techniques and tools

Networking concepts, including TCP/IP, routing and switching

Security incidents investigation, evidence gathering and expert witnessing.

Windows, Linux and UNIX operating systems

Creation and deployment of security alert notifications.

Penetration testing, Vulnerability testing and reverse engineering

Understand and operate Security Information and Event Management (SIEM), File Integrity Monitoring (FIM) and Database Activity Monitroing (DAM) tools, e.g. Arcsight, Tripwire, Cimtrak, Imperva, etc.

Develop and deploy SQL queries and scripts.

Firewall, IDS/IPS, interface and access listing.

Object oriented programming (C, C++, Java, JSP, PHP ASP.NET programming languages).

Network protocols and packet analysis tools.

Anti-virus and anti-malware analysis and forensics. endpoint security and data loss prevention tools.

Previous experience as a SOC Analyst or Penetration Tester will be considered as an asset

Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).

 

Nice to have (any or combination)

Knowledge of some of the following tools (Burp Pro, Nessus, Nmap, Metasploit, Core Impact, Cobalt Strike, Wireshark,) used for wireless, web application, and network security testing.

Knowledge of Unix/Linux/Mac/Windows operating systems, including bash and PowerShell

Ethical Hacking certifications

 

We offer

A modern and friendly work environment

Training and development

Prospects for a strong growth of the company's activities

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

Send your CV to career@cbs.gr

All submissions will be treated as confidential.

 

Dear Applicants,

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrator of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

SOC Analyst (Athens or Thessaloniki based)

 

The role:

Conducts threat and vulnerability analysis.

Investigates documents and reports on any information security (InfoSec) issues as well as emerging trends.

Analyzes and responses to previously unknown hardware and software vulnerabilities.

Receives and looks into SIEM alerts daily to see their relevance and urgency.

Carries out triage to ensure that a genuine security incident is occurring.

Oversees and configures security-monitoring tools.

 

Requirements/ Candidate’s profile:

Bachelor’s degree in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Networking, Cyber Security).

Fresh candidates, Network Admins, Security Admins, Ethical Hackers

IDS monitoring and analysis.

Insider threat and advance persistent threat detection

Differentiation of intrusion attempts from false positive alarms.

Cybersecurity best practices, techniques and tools

Networking concepts, including TCP/IP, routing and switching

Security incidents investigation, evidence gathering and expert witnessing.

Windows, Linux and UNIX operating systems

Creation and deployment of security alert notifications.

Penetration testing, Vulnerability testing and reverse engineering

Understand and operate Security Information and Event Management (SIEM), File Integrity Monitoring (FIM) and Database Activity Monitroing (DAM) tools, e.g. Arcsight, Tripwire, Cimtrak, Imperva, etc.

Develop and deploy SQL queries and scripts.

Firewall, IDS/IPS, interface and access listing.

Object oriented programming (C, C++, Java, JSP, PHP ASP.NET programming languages).

Network protocols and packet analysis tools.

Anti-virus and anti-malware analysis and forensics. endpoint security and data loss prevention tools.

Previous experience as a SOC Analyst or Penetration Tester will be considered as an asset

 

Nice to Have Certifications:

Certified Ethical Hacker

Certified network Defender (CND)

Certified SOC Analyst (CSA)

Certified Incident Handler (ECIH)

Foundations of Operationalizing MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK Defender

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

Certified Web Application Security Professional (CWASP)

Experience with deploying, maintaining, or using one or more of the following Security Solutions:

SIEM

SOAR,

Network IDS/IPS,

Host IDS/IPS,

Network Firewall,

Host Firewall,

Web Application Firewall,

EDR, AV,

DLP,

Identity & Access Management,

Web Proxy,

Email Security

 

We offer:

A modern and friendly work environment

Training and development

Prospects for a strong growth of the company's activities

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

 

Dear Applicants,

 

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

 

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

 

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

 

CBS group, one of the largest Technology, Information Technology and Telecommunications groups in Greece and Cyprus, Key Systems Integrators of the Greek and Cypriot Market, with a presence of over 30 years, consists of Cosmos Business Systems SA, Cosmos Consulting and CBS IT Systems (Cyprus) LTD. Our company's mission is to provide high quality integrated solutions in technology products and services to meet the needs of Private Business Sector and Public Sector Organizations, investing in people and knowledge, a combination that makes it competitive and efficient.

 

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:

 

Software Project Manager

The successful candidate will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector.

 

Candidate’s profile

Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).

At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management

Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects

Very good knowledge of ICT technologies

Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs

Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner

Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project

Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.

Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)

Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage

 

Other skills

Strong leadership and interpersonal skills 

Technical aptitude

Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

Strong project Management skills

Customer and results delivery oriented

Organizational skills

Reliability

 

We offer

A modern and friendly work environment

Prospects for a strong growth of the company's activities

 

We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.

 

Send your CV to career@cbs.gr

 

All submissions will be treated as confidential.

 

After you submit your application, it will be evaluated by Cosmos Business Systems's Human Resources Department and, if your academic and professional profile meets the requirements of the position in question, we will contact you to schedule a personal interview.

Cosmos Business Systems, will process your Personal Data in its capacity as Data Controller, according to the information you will find available in the following link:

Privacy Notice for processing personal Data

For any clarification or objection related to the processing of your Personal Data by Cosmos Business Systems, you may contact the Data Controller to the following email address: dpo@cbs.gr

 

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει: 
 
Application user support (health related)
 
Προφίλ υποψηφίου
• Τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. Θετικής κατεύθυνσης
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη
• Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών
• Εμπειρία σε χρήση έτοιμου λογισμικού
• Εμπειρία σε παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία σε λογισμικό σχετικό με το χώρο της υγεία θα εκτιμηθεί. π.χ. LIS
• Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα
• Δυνατότητα χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου / δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος
 
 
Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.
 
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:
 
Software Engineer (Java/React Full stack)
 
The successful candidate will join the software & consulting department for developing and supporting software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector
 
Candidate’s profile
 
• Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies
• Java SE Platform latest releases (11 or above)
• Spring Boot
• Spring MVC
• React latest versions (15 or above)
• Good knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
• Good knowledge of GIT repositories
• Technical and analytical skills and problem-solving skills
• Experience in corresponding positions of 2+ years
 
Nice to have
 
• Knowledge of Linux: focus on Ubuntu, CentOS, Debian
• Knowledge of Oracle database
• JSF/JSP
• Primefaces
• Familiar with IT Security aspects
 
Other skills
 
• Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
• Organizational skills
• Particular emphasis on team working ability
• Reliability
• Good communication skills 
• Good command of English language
 
We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.
 
Send your CV to career@cbs.gr
 
All submissions will be treated as confidential.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:
 
Software Engineer (Liferay/JSF/JSP)
 
The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector
 
Candidate’s profile
 
• Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies 
• Liferay Portal (versions 6, 7)  
• Java 1.8  
• JSF/JSP 
• Primefaces 
• Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)
• Proficient with GIT 
• Familiar with unit testing 
• Ant/Maven/Gradle 
• Familiar with IT Security aspects 
• Technical and analytical skills and problem-solving skills 
• Experience in corresponding positions of 2+ years
 
Nice to have 
 
Knowledge of 
 
• Docker Containers 
• Devops Mindset (Jenkins, Nexus) 
• Spring MVC 
• Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)
 
Other skills
 
• Ability to manage multiple tasks within specified deadlines
• Organizational skills
• Particular emphasis on team working ability
• Reliability 
• Good communication skills
 
We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.
 
Send your CV to career@cbs.gr
 
All submissions will be treated as confidential.

 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. www.cbs.gr, wishes to hire:
 
IT Support engineer
 
The IT Support engineer maintains the computer networks of all types, providing technical support and ensuring the whole company runs smoothly. IT Support monitors and maintains the company computer systems, installs and configures hardware and software, and solves technical problems. 
 
Responsibilities
 
• Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners
• Monitoring and maintaining computer systems and networks
• Responding in a timely manner to service issues and requests
• Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone)
• Setting up accounts for new users
• Repairing and replacing equipment as necessary
• Testing new technology
• Possibly training more junior staff members
 
Candidate’s profile
 
• OS installation & support (Win, MacOS & Linux)
• Antivirus
• Office 365 suite
• Collaboration tools support (WebEx, MS Teams, Jabber)
• End-user devices repair, maintenance, configurations 
• End-user training
• SW & HW installation
• User data migration
• Mobile Devices Management
 
We offer
 
• A modern and friendly work environment
• Prospects for a strong growth of the company's activities
• Personal and professional development
 
We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.
 
Send your CV to career@cbs.gr
 
All submissions will be treated as confidential.

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει:  

 

Senior Systems Engineer

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

Απαραίτητη εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε

 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • VMware vSphere

Επιθυμητή εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Security solutions
 • Open-source operating systems

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Πάθος με την τεχνολογία
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. www.cbs.gr, ενδιαφέρεται να προσλάβει:  
 
Senior Systems Presales engineer Public Sector
 
Senior Systems Presales Engineer Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής (ανεξαρτήτως τόπου διαμονής)
 
Αρμοδιότητες
 
• O/Η κατάλληλος-η υποψήφιος-α θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου και θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος
• Σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη
 
Προφίλ υποψηφίου
 
• ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης επιθυμητός
• Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems απαραίτητη
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Dell ή αντίστοιχα 
• Προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημοσίου τομέα, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη. 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
• Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων
 
 
Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.
 
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στo career@cbs.gr
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.