Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

 

 

Έχετε προσκληθεί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας μαζί μας; Συγχαρητήρια!

Δείτε μερικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία.

 

Πατήστε εδώ

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

 

Η Cosmos Business Systems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα  Microsoft Dynamics NAV Developer ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Microsoft Dynamics NAV η οποία υλοποιεί έργα σε νέους και υπάρχοντες πελάτες.

 

 

Καθήκοντα

 

•    Παροχή Λειτουργικών και Τεχνικών Γνώσεων

•    Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος και Συντήρηση Λύσεων Microsoft Dynamics NAV.

•    Ανάπτυξη με χρήση High-Level γλωσσών προγραμματισμού.

•    Χρήση Βέλτιστων πρακτικών στην επίτευξη ταχύτητας και ποιότητας των Έργων

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 

•    Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε Microsoft Dynamics NAV Development.

•    Άριστη Γνώση Microsoft SQL Server Administration and Development

•    Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχης Σχολής.

•    Άριστη Γνώση Αγγλικών (Γραπτά και Προφορικά).

•    Αναλυτική Σκέψη – Μεθοδικότητα - Ικανότητα Επίλυσης προβλημάτων.

•    Ικανότητα Εργασίας Ανεξάρτητα ή Εντός Ομάδας

•    Ικανότητα Εκμάθηση Νέων Τεχνολογιών

 

 

Προσφέρονται

 

•    Ανταγωνιστικές Αποδοχές αναλόγως Προσόντων

•    Συνεχής Εκπαίδευση

•    Άριστο Περιβάλλον Εργασίας

 

Αποστείλατε το CV σας στη διεύθυνση: career@cbs.gr

 

 

Software Business Analyst

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Main Responsibilities And Tasks

 

By applying your knowledge and experience you will be involved in the whole life cycle of projects from a business perspective, acting as counterpart to the client’s Teams and will be engaged in the following activities:

•    Understand the needs of clients through the business requirements collection process;

•    Create detailed Application Software requirements/Use cases, and clearly articulate desired Application Software functionality;

•    Own the Application Software tasks and prioritize possible enhancements, client and internal requests;

•    Collaborate with internal teams to deliver great product to the client;

•    Create and manage business and release schedules including tasks, milestones, and dependencies across multiple concurrent projects and cross teams;

•    Prepare and drive collection of metrics related to features completeness and success;

•    Communicate to encourage teamwork and cooperation between teams.

 

Requirements

•    BSc or MSc degree or equivalent experience relevant to application software requirements analysis;

•    High self-motivation and determination to succeed;

•    Prior experience in software engineering is a distinctive advantage;

•    Excellent knowledge of English;

 

 

Skills

•    Passion for and ability to understand customer needs and deliver great solutions;

•    Excellent communication skills;

•    Strong organizational skills: task prioritization, effective time management, meeting facilitation, conflict resolution, excellent communication and cross-functional teamwork;

•    Results orientated, very focused, ability to prioritize.

 

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

Software Project Manager

 

The successful candidate

Will join the software & consulting Business Unit as Project Manager within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

•    Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline (Informatics, Engineering, Science, Business or related field).

•    At least three (3) years’ experience in Information Systems/IT project management

•    Exposure in medium/large – scale enterprise application and data management projects

•    Very good knowledge of ICT technologies

•    Very good knowledge & working experience of how various technologies work & translating the business domain requirements to technical designs

•    Exposure to software development processes (as a program or release manager, developer, project manager or product owner

•    Ability to write, compose and deliver studies and deliverables in the context of a project

•    Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.

•    Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (e.g waterfall, agile, etc)

•    Experience in delivering projects for the public Greek sector will be considered as a great advantage  

 

 

Other skills

•    Strong leadership and interpersonal skills 

•    Technical aptitude

•    Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

•    Strong project Management skills

•    Customer and results delivery oriented

•    Organizational skills

•    Reliability

 

We offer:

•    A modern and friendly work environment

•    Prospects for a strong growth of the company's activities

 

Please send your updated CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

The successful candidate

 

Will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

- Very good Knowledge of Agile Software Development Methodology

- Very good Knowledge of Agile Development life cycle

- Very good Knowledge of Scrum as an Agile framework

- Very good Knowledge of Jira Cloud Application

- Experience 2+ years in the above skills

 

Nice to have:

Understanding of code development principles

 

Role and Responsibilities

- Organize and Facilitate meetings (daily scrum, sprint planning, sprint demo and retrospective)

- Shielding the team from outside distractions and interferences

- Conflict resolutions and improving interactions between the Scrum team and the organization in order to maximize the productivity of the Scrum team

- Coaching Agile practices

- Tight monitoring on Agile Estimating and planning

- Forecasting tasks and deliverables

- Removing impediments

- Creating communication channel (team, Product owner, stakeholder)

- Enforcing Rules for ensuring the correct use of the Scrum process

 

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

- Good communication skills

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

Will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

 

• Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector

• Proven experience in corresponding positions

• Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs

• Ability to:

- Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports

- Map test specifications to software requirements

- Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software

- Conduct and document test execution, both manual and automated

- Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes

- Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables

- Work closely with developers to resolve defects

- Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

- Understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications

• Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira application

 

 

Other skills

• Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

• Organizational skills

• Particular emphasis on team working ability

• Reliability

• Good communication skills

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος, και θα είναι υπεύθυνος/η για την σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ) με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.

 

 

Candidate Profile

 

• Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας

• Γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

• Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems ή / και δίκτυα, Λογισμικό

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Dell, Oracle ή αντίστοιχα

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες  θέσεις Presales Managers, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται

• Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

• Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

- Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies

- Good understanding of Core JavaScript

- Angular (version 5 or higher)

- Typescript

- Node Webpack

- CSS/SASS

- RESTful API integration

- Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)

- Familiar with IT Security aspects

- Technical and analytical skills and problem-solving skills

- Experience in corresponding positions of 2+ years

 

 

Nice to have

Knowledge of

 • Prototyping Tools For UI/UX
 • Jasmine testing
 • Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)

 

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

- Good communication skills

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

- Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies

- Liferay Portal (versions 6, 7)

- Java 1.8

- JSF/JSP

- Primefaces

- Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)

- Proficient with GIT

- Familiar with unit testing

- Ant/Maven/Gradle

- Familiar with IT Security aspects

- Technical and analytical skills and problem-solving skills

- Experience in corresponding positions of 2+ years

 

Nice to have

Knowledge of

 • Docker Containers
 • Devops Mindset (Jenkins, Nexus)
 • Spring MVC
 • Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

- Good communication skills

 

 

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

- Information Technology / Telecommunications /Networks / Science (Mathematics/Physics) studies

- Java 8 or 11

- Good understanding of Spring Core (version 5 or higher)

- Spring Data

- Spring Security (Basic & Oauth2)

- REST API design

- Apache Camel / Spring Integration

- Knowledge of databases (focus on PostgreSQL)

- Proficient with GIT

- Familiar with unit testing

- Ant/Maven/Gradle

- Swagger API documentation

- Familiar with IT Security aspects

- Technical and analytical skills and problem-solving skills

- Experience in corresponding positions of 2+ years

 

Nice to have

Knowledge of

 • Docker Containers
 • Devops Mindset (Jenkins. Nexus)
 • Spring MVC
 • Messaging systems (JMS, ActiveMq, RabbitMq)
 • Knowledge of Linux: (focus on Ubuntu, CentOS, Debian)
 • Knowledge of NoSQL databases (MongoDB, ElasticSearch, Neo4j)
 • Key/Value stores (Redis)

 

Other skills

- Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

- Organizational skills

- Particular emphasis on team working ability

- Reliability

- Good communication skills

 

 

 

 

Senior Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται

- Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- Microsoft 365

- Microsoft Azure

- Microsoft Windows Servers

- Microsoft Windows 10

 

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

- VMware vSphere

- Microsoft Hyper-V

- Microsoft SQL Server

- Microsoft Exchange Server

- Security solutions

- Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

- Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια

- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

- Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες

- Πάθος με την τεχνολογία

- Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

 

Senior Account Manager για την Βόρεια Ελλάδα

 

Περιγραφή Θέσης

- Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.

- Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.

- Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.

- Παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της από το στάδιο της διαβούλευσης μέχρι και το στάδιο της παραλαβής πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής έργου δημοσίου.

- Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου

- Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής

- Γνώση των διαδικασιών και των σταδίων δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων.

- Δυνατότητα παρουσίασης και υποστήριξης λύσεων πληροφορικής σε φορείς δημοσίου.

- Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.

- Δίπλωμα οδήγησης.

 

 

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο e-mail: career@cbs.gr

 

 

 

Senior Network Engineer

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                        

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

                          Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr