Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Presales Public Sector, Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής

 

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος, και θα είναι υπεύθυνος/η για:

 

Tην σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ) με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.

 

 

Candidate Profile

•    Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας

•    Γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•    Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems ή / και δίκτυα, Λογισμικό

•    Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

•    Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Dell, Oracle ή αντίστοιχα

•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες  θέσεις Presales Managers, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.

 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται

 

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο e-mail: career@cbs.gr

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών υποδομών ΙΤ της εταιρείας, καθώς και την καθημερινή υποστήριξη των χρηστών και επίλυση προβλημάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 3+ έτη

 

Απαραίτητη αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

Τεχνολογίες Microsoft

           - Office365 & Azure

          - Exchange Server

          - Active Directory & domain infrastructure services

          - Windows Server 2008-2019 & Windows 10

          - Hyper-V

          - SQL Server

Τεχνολογίες VMware

          - vSphere 5.0-6.7

Servers & storages HP, IBM, Dell, Lenovo

SAN FC & iSCSI

Veritas BackupExec

Symantec Endpoint Protection

 

Επιθυμητή εμπειρία σε: 

Security solutions (Symantec, Cisco, Fortinet)

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Άνετη και αποδοτική επικοινωνία

Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων

e-mail: career@cbs.gr

Account Manager Δημοσίου Τομέα για την Βόρεια Ελλάδα

 

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων  σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του Δημοσίου τομέα της περιοχής ευθύνης του όπως ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.
 • Συστηματική φυσική παρουσία στην περιοχή ευθύνης  με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στοχοθεσίας.

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

SharePoint Developer

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στoν προϊστάμενο της διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνος/η για τo:

Development of Share Point Applications

 

Candidate Profile

• Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

• Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint

Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:

• Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint

• Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio

• Άριστη γνώση των SQL Server

 

Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Άμεση πρόσληψη

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: e-mail: career@cbs.gr

Senior Account Manager για το τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση των Πωλήσεων των λύσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και καινοτόμων προϊόντων   σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Συστηματική τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία με τους υποψηφίους πελάτες με στόχο την αναγνώριση, δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης. 
 • Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων της εταιρίας και των λύσεων.
 • Επίτευξη στόχων και επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Αναφέρεται στην διεύθυνση Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα

 

Προφίλ υποψηφίου 

 • Απόφοιτος /η ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αντίστοιχο , τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη  θέση εταιρείας Πληροφορικής
 • Πιστοποιήσεις από ΙΒΜ, ΗΡ, Dell , Lenovo, Fujitsu, Microsoft, Cisco ή άλλες επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ΄ όσον απαιτείται.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Network Security Engineer

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα. Θα συμμετέχει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση των έργων, καθώς και στην συστηματική υποστήριξη αυτών.

 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (Cisco, CheckPoint, Fortinet)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη WIFI, LAN και WAN δικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Εμπειρία ή/και πιστοποιήσεις σε: 

 

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας που περιλαμβάνει  εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε routers, switches, firewalls
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & Switching ή αντίστοιχη απαραίτητη
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security ή αντίστοιχη επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless ή αντίστοιχη επιθυμητή

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, εύκολη ομαδική συνεργασία
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

(Ref SYSADM Tech)

e-mail: career@cbs.gr

The successful candidate

 Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Skills and Competencies

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

Desired Qualifications

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Knowledge of Oracle Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

 

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Soft Eng]

 

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Field Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για:

 

 • την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών,
 • επίσης θα συμμετέχουν στο  σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Ηλικία 25 - 50 ετών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη

 

Απαραίτητη εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft System Center Suite
 • Microsoft Skype for Businessr/Microsoft Teams
 • Microsoft Office365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • Virtualization (Hyper-V/VMware)
 • Servers/Storages (HP/IBM/Dell/EMC/Lenovo)

Επιθυμητή εμπειρία/πιστοποιήσεις σε: 

 • Backup solutions (Veritas/Veeam)
 • Security solutions (Symantec/WatchGuard/Check Point/Fortinet)
 • Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr