Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας


Αν θέλετε μια καριέρα με προκλήσεις και προοπτικές που η προσπάθεια σας θα ανταμείβεται, η CBS, σας δίνει την ευκαιρία. Στείλτε το βιογραφικό σας για την θέση που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr.

 

 

Έχετε προσκληθεί σε μια συνέντευξη για μια θέση εργασίας μαζί μας; Συγχαρητήρια!

Δείτε μερικές συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία.

 

Πατήστε εδώ

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Θέλεις να δουλέψεις μαζί μας;

Senior Java Full Stack Software Engineer - Team Leader

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for guiding the development of Java Full Stack applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector. Also will be responsible for helping his/her team members with the technical aspects of their jobs, such as coding and programming. He/she may also explain new projects to his/her team and troubleshoot any serious problems that occur, if needed, as well as ensuring the smooth functioning of technical operations, monitor and evaluate staff progress, assist with training and recruitment, set goals, and ensure overall quality of the software products.

 

Required Qualifications

-  Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)

-  Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary

-  Excellent knowledge of Java SE and/or Java EE

-  Excellent knowledge of Spring Boot, Spring MVC

-  Knowledge of Prime Faces, JSP/JSF

-  Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap

-  Knowledge of ORM (eg Hibernate)

-  Knowledge of IDEs for Java Developers (eg Eclipse, IntelliJ)

-  Knowledge of PostgreSQL Database or MySQL Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

-  Technical and analytical skills and problem-solving skills

-  Advanced communication skills

-  Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications

-  Very good knowledge of English at written and spoken level

-  Completed military obligations (for men)

-  Recommendations (if any)

 

Desired Qualifications

-  Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position

-  Microservices architecture

-  Knowledge of Angular2 and/or React (two latest versions)

-  knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery

-  Knowledge of Liferay Portal

-  Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

 

Other skills

-  Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

-  Organizational skills

-  Particular emphasis on team working ability

-  Reliability

-  Decision-making

-  Ability to delegate tasks

 

We offer:

-  A modern and friendly work environment

-  Prospects for a strong growth of the company's activities

-  Confidentiality

 

“We are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees.  We welcome applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, ethnicities, religions, beliefs, and ability status and all other diversity characteristics.”

 

Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr

 [Ref Java Sen Soft Eng TL]

  

•  Επίβλεψη και διατήρηση της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης

•  Διαχείριση απογραφών & αποθεμάτων

•  Υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης (Παραλαβές εμπορευμάτων, Picking, Checking κλπ)

•  Εφαρμογή & τήρηση διαδικασιών ποιότητας & ασφάλειας προϊόντων.

•  Τήρηση αρχείων

•  Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•  Εμπειρία 3 ετών σε περιβάλλον αποθήκης εταιρείας (προϋπηρεσία σε αποθήκη εταιρείας πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

•  Κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης αποθήκης

•  Εμπειρία σε μηχανογραφημένη Αποθήκη

•  Υπευθυνότητα και συνέπεια

•  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό πνεύμα

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

 

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απολυτήριο Λυκείου

•    Κατοχή διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας

•    Κάτοχος μηχανής

•    Επαγγελματική εμπειρία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση.

•    Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

•    Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα.     

•    Επαγγελματική ωριμότητα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

•    Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

 

Η εταιρεία προσφέρει

•    Ικανοποιητικό μισθό

•    Πενθήμερη απασχόληση

•    Έξοδα μετακίνησης & συντήρησης

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Internal Sales assistant στο τμήμα πωλήσεων του Δημοσίου Τομέα

 

A day at work
•    Επικοινωνία με το πελατολόγιο.
•    Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
•    Αποστολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
•    Παρακολούθηση στόχων.   

 

Must have
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•    Εμπειρία στον χώρο (τουλάχιστον τριετής)

•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή presales σε εταιρεία πληροφορικής.
•    Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας – Απαραίτητο σχετικό πτυχίο (πιστοποίηση)
•    Επιθυμητή γνώση MS Navision (ERP) και MS CRM
•    Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφόσον απαιτείται

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει

Presales Networking Engineer

 

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Presales και υποστήριξης πωλήσεων με αρμοδιότητες τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου/Ιδιωτικού ή/και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), την αρχιτεκτονική λύσεων, ραντεβού και επικοινωνία με πελάτες.

 

Προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη είναι επιθυμητή.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαιτούμενα προσόντα:

-  Πτυχίο Μεταπτυχιακών ή ΑΕΙ, ΤΕΙ, σε αντικείμενο τεχνολογίας

-  Άριστη γνώση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Δικτύων - ICT

-  Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφόσον απαιτείται

-  Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής

-  Άνεση επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και κατασκευαστές.

-  Πιστοποιήσεις Επιπέδου Cisco CCNP , CCNP-Voice, Cisco CCDE, HP ASE (Network) / HP MASE (Network)  , Huawei ή άλλων αντίστοιχων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα

-  Γνώση της τεχνολογίας των δικτύων και ικανότητα σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών λύσεων

-  Δυνατότητα σχεδιασμού λύσεων φωνής (Cisco call manager) – Θα εκτιμηθεί

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

-  Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια

-  Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

-  Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

-  Δυνατότητα εργασίας σε πολύ απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια


Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: Πατήστε εδώ για να στείλετε την αίτησή σας

 

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Senior Full Stack Application Software Engineer ASP /.NET, C #, .NET Core - Team Leader

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for guiding the development of ASP /.NET, C #, .NET Core applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector. Also will be responsible for helping his/her team members with the technical aspects of their jobs, such as coding and programming. He/she may also explain new projects to his/her team and troubleshoot any serious problems that occur, if needed, as well has to ensure the smooth functioning of technical operations, monitor and evaluate staff progress, assist with training and recruitment, set goals, and ensure overall quality of the software products.

 

Required Qualifications

-  Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))

-  Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary

-  Excellent knowledge of Visual Studio, ASP /.NET, C #, .NET Core framework (last two versions)

-  Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design

-  Excellent knowledge of MVC, Entity Framework

-  Very good knowledge of Angular2 (two latest versions)

-  Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap

-  Excellent knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery

-  Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills

-  Advanced communication skills

-  Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications

-  Very good knowledge of English at written and spoken level

-  Completed military obligations (for men)

-  Recommendations (if any)

 

Desired Qualifications

-  Microservices architecture

-  Containers, Kubernetes

-  Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, other

-  Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

-  PostgreSQL database (two latest versions) DDL - DML programming and database design

-  Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

-  Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

-  Organizational skills

-  Particular emphasis on team working ability

-  Reliability

-  Decision-making

-  Ability to delegate tasks

 

We offer:

-  A modern and friendly work environment

-  Prospects for a strong growth of the company's activities

-  Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Sen Soft Eng TL]

 

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

 

Περιγραφή Θέσης

The successful candidate will join the software & consulting department for developing software applications within co-founded and / or research projects, as well as projects in the field of Public and Private Sector

 

Main Responsibilities and Tasks

By applying your knowledge and experience you will be involved in the whole life cycle of projects from a business perspective, acting as counterpart to the client’s Teams and will be engaged in the following activities:

-    Understand the needs of clients through the business requirements collection process;

-    Create detailed Application Software requirements/Use cases, and clearly articulate desired Application Software functionality;

-    Own the Application Software tasks and prioritize possible enhancements, client and internal requests;

-    Collaborate with internal teams to deliver great product to the client;

-    Create and manage business and release schedules including tasks, milestones, and dependencies across multiple concurrent projects and cross teams;

-    Prepare and drive collection of metrics related to features completeness and success;

-    Communicate to encourage teamwork and cooperation between teams.

 

Requirements

-    BSc or MSc degree or equivalent experience relevant to application software requirements analysis;

-    High self-motivation and determination to succeed;

-    Prior experience in software engineering is a distinctive advantage;

-    Excellent knowledge of English;

 

Skills

-    Passion for and ability to understand customer needs and deliver great solutions;

-    Excellent communication skills;

-    Strong organizational skills: task prioritization, effective time management, meeting facilitation, conflict resolution, excellent communication and cross-functional teamwork;

-    Results orientated, very focused, ability to prioritize.


 

Please send your CV to the following email account: Πατήστε εδώ για να στείλετε την αίτησή σας

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

Υποστήριξη IT


The role:
The IT Support engineer maintains the computer networks of all types, providing technical support and ensuring the whole company runs smoothly. IT Support monitors and maintains the company computer systems, installs and configures hardware and software, and solves technical problems. 

Duties and responsibilities:
-    Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

-    Monitoring and maintaining computer systems and networks

-    Responding in a timely manner to service issues and requests

-    Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone)

-    Setting up accounts for new users

-    Repairing and replacing equipment as necessary

-    Testing new technology

-    Possibly training more junior staff members

 

 

Job qualifications and requirements:
 

-    OS installation & support (Win, MacOS & Linux)

-    Antivirus

-    Office 365 suite

-    Collaboration tools support (WebEx, MS Teams, Jabber)

-    End-user devices repair, maintenance, configurations

-    End-user training

-   SW & HW installation

-    User data migration

-    Mobile Devices Management


We offer:
 

-    A modern and friendly work environment

-    Prospects for a strong growth of the company's activities

-    Personal and professional development


Please send your CV to the following email account: career@cbs.gr
 

Κωδικός αναφοράς

Υποστήριξη IT

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου και θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος.
 

Απαιτείται εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων σε εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Αρμοδιότητες
 

-  Συνεργασία με πελάτες του Δημόσιου Τομέα για τον εντοπισμό και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

-  Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με υποψήφιους πελάτες του δημόσιου τομέα

-  Διακράτηση και ενίσχυση σχέσεων πελατών

-  Συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας για τη διαδικασία σύνταξης διαγωνισμών

-  Εντοπισμός και ανάπτυξη νέων αγορών και επιχειρηματικών ευκαιριών

-  Αναζήτηση πιθανών διαγωνισμών και προτάσεων

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου 
 

-  Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΑΕΙ /ΤΕΙ ή/και Μεταπτυχιακό

-  Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων και λύσεων ICT (τουλάχιστον 3 έτη)

-  Άριστες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών

-  Εμπειρία στις πωλήσεις Δημοσίου Τομέα

-  Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας σε Ελληνικά και Αγγλικά

-  Προσήλωση στους στόχους και τα αποτελέσματα

-  Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

-  Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

-  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

 

Aποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Κωδικός αναφοράς

Senior Account Manager Public

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

Η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Systems Engineers

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταθούν στο τμήμα μηχανικών πεδίου της τεχνικής διεύθυνσης  και θα είναι υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση συστημάτων και τα συμβόλαια μεγάλων πελατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής ή αντίστοιχο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Απαραίτητο σχετικό πτυχίο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ’ όσον απαιτείται
 • Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις και σε αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 5+ έτη
 •  

Απαραίτητη εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Servers
 • VMware vSphere

 

Επιθυμητή εμπειρία ή πιστοποιήσεις σε: 

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Security solutions
 • Open-source operating systems

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική ικανότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες
 • Πάθος με την τεχνολογία
 • Συστάσεις επιθυμητές

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση:  career@cbs.gr

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Δημοσίου,  θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

τη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς Δημοσίου, ή και Ολοκληρωμένα Έργα (ΟΠΣ), με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής ή άλλη αντίστοιχη.


Candidate Profile

 

 • ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ , σε αντικείμενο τεχνολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης επιθυμητός
 • Ιδιαίτερη γνώση σε ΙΤ systems απαραίτητη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HP, IBM, Microsoft, Dell ή αντίστοιχα
 • Προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημοσίου τομέα, min 3 + έτη, απολύτως απαραίτητη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εφ όσον απαιτείται
 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων 

Κωδικός αναφοράς

Senior Systems Presales Public S

 

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»

Application Software Engineer ASP.NET /C#

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

 

Required Skills and Competencies

 

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Knowledge of MVC architecture and the corresponding ASP.NET design pattern
 • Knowledge of MS Entity Framework
 • Knowledge of Oracle or/and MS SQL Server Database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Web services (SOAP, REST)
 • Knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery or other
 • Technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Experience in corresponding positions of 1 + years

 

 


Desired Qualifications

 

 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position
 • Older application development models, like ASP.NET Web Forms
 • Angular

 

 


Other skills

 

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

 

 


We offer:

 

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση e-mail: career@cbs.gr

 

«Δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Καλωσορίζουμε αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών διαφορετικότητας.»